Ander thema

Hoe kunstmatige intelligentie de kunstsector uitdaagt en verandert?

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In de wereld van kunst, waar verbeelding de hoofdrol speelt, heeft een opkomende technologiespeler zijn intrede gedaan: Generatieve Kunstmatige Intelligentie (GKI).
GKI kan hulp bieden bij het genereren van tekst, beeld en audio. Door indrukwekkende uitkomsten die diverse generatieve AI-tools zoals ChatGPT, Midjourney en DALL-E hebben laten zien, ontstaat er in de kunstsector een discussie, namelijk de vraag of GKI een bedreiging of een kans is voor de kunstsector.

Dit rapport genaamd: “Hoe kunstmatige intelligentie de kunstsector uitdaagt en verandert?”. Richt zich op het vergroten van kennis en bewustzijn over GKI. Uit onderzoek blijkt dat er binnen de kunstsector een gebrek is aan begrip over AI en GKI, voornamelijk door gebrek aan ervaring met de technologie. Het onderwerp ligt gevoelig vanwege de ethische kwesties die GKI met zich meebrengt. Er heerst grotendeels een negatieve perceptie over het gebruik van GKI, wat creatievelingen ervan weerhoudt om te experimenteren met GKI.
Samen met het Nieuwe Instituut ben ik naar een oplossing gaan zoeken voor mijn ontwerpvraag:

“Hoe zorgen we ervoor dat er binnen het Nieuwe Instituut meer kennis ontstaat over de mogelijkheden van GKI, zodat het Instituut dit kan integreren in tentoonstellingen"

De ontwerpoplossing is een AI-toolkit die dient als een hulpmiddel voor het Nieuwe Instituut.
De AI-toolkit die bestaat uit vier onderdelen: een infographic, een ‘start’ workshop, een interactief kaartspel en de implementatiecyclus. Deze onderdelen bieden het Nieuwe Instituut en haar werknemers een begin bij het implementeren van GKI in het museum.

Met de AI-toolkit zijn er waarden gecreëerd voor zowel het Nieuwe Instituut, haar werknemers en de kunstsector in zijn algemeenheid. De AI-toolkit biedt het Nieuwe Instituut meerdere handvatten om het integratieproces van GKI aan te pakken. Voor de werknemers creëert de AI-toolkit meer kennis en bewustwording over GKI. Voor mezelf heeft de kennis ook geresulteerd in het meer open staan om GKI toe te passen in functies die ik eventueel zou kunnen uitvoeren in de kunstsector.
Deze infographic beschrijft in het kort het belang van de AI-toolkit

Artist statement

Van jongs af aan heb ik een passie gehad voor zowel het maken als bewonderen van kunst. Voor mij is kunst een middel om je creativiteit te uiten en een manier om je mening te geven over een maatschappelijke kwestie.

Mijn zoektocht naar een afstudeeronderwerp heeft mij geleid naar AI, een fascinerend en zeer relevant onderwerp voor de kunstsector. Hoewel ik aanvankelijk weinig kennis had over GKI, ben ik steeds nieuwsgieriger geworden naar de impact op de kunstwereld. Ik werd gefascineerd over de mogelijkheden die GKI kan realiseren en besloot om deze uitdaging aan te gaan.

Ambities

Mijn ambitie is om te werken in de kunst en cultuursector. Ik wil daar mijn ervaring en kennis van de opleiding mee nemen en elke dag een steentje bijdragen aan de kunstsector.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie is dat groei begint buiten je comfortzone. Elk vak, elke uitdaging en elke mislukking heeft mij geleerd dat ware groei en ontwikkeling plaatsvinden wanneer je bereid bent risico's te nemen en nieuwe terreinen te verkennen. Mijn studie heeft mij geleerd dat het niet gaat om het vermijden van fouten, maar om het omarmen van ze als kansen om te leren en te groeien.