Zorg en welzijn

"Hoe kunnen we ouderen in Utrecht bereiken voor preventieve zorg voor valrisico?"

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Vallen is de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak in Nederland. In 2022 kwamen meer dan 6000 mensen om door een directe val. Dodelijker dan darmkanker. In tegenstelling tot darmkanker, kan een val altijd voorkomen worden.

Passend beweegaanbod voor ouderen - ouderen die geloven dat ze fysiek nog sterker kunnen worden. Er zijn veel goede initiatieven zijn te vinden die erop gericht zijn om ouderen fysiek weerbaar te houden op latere leeftijd. Maar de ouderen zelf zijn nog wel eens slecht te bereiken. Wat als je een bevolkingsonderzoek zou starten voor alle mensen boven de 65 en hun fysieke weerbaarheid in kaart kan brengen? Zo kunnen thuiszittende ouderen benaderd worden voor valpreventietraining, wandelgroepen of nodige medische zorg.

Ik maakte met kennisexperts uit Utrecht een prototype van een valrisico-test die ouderen zelfstandig af kunnen nemen. Met feedback van de directe doelgroep heb ik aanpassingen gemaakt resulterend in de eerste versie van de valrisico test.

Artist statement

Een probleem uit de context, samen exploreren en oplossen met de doelgroep. Valpreventie aanbod voor ouderen wordt aangeboden, maar niet genoeg ouderen worden hiervoor bereikt. Wat als je een manier kunt vinden om ouderen thuis te bereiken, en door middel van een simpele test ze verbinden aan zowel het sportaanbod, nodige zorg en hulp instanties?

Een gezondheidsmonitor in de vorm van een valrisico test is het resultaat. Samen met fysiotherapeuten, valpreventie medewerkers en een oefentherapeut een prototype ontwikkeld om ouderen in Utrecht te benaderen voor preventieve zorg voor valrisico.

Ambities

Beginnen als startend ontwerper en verandering maken. Zelfstandig, bij een bureau, geïntegreerd in overheidsinstantie of een bedrijf. Innovatie toepassen waar het nodig is, en samen met alle betrokkenen kijken naar oplossingen die gedragen kunnen worden door de doelgroep. In eerste instantie verder werken aan mijn afstudeerproject; "Hoe kunnen we op grote schaal ouderen bereiken voor preventieve zorg voor valrisico?"

Over vijf jaar? Alle ouderen in Nederland een passend beweegaanbod, en zo bijdragen aan de fysieke weerbaarheid van de bevolking.

Geleerd tijdens de studie

Luisteren naar de mensen die betrokken zijn bij de probleemstelling in het vraagstuk wat op te lossen valt. Persoonlijke ervaringen leren ophalen, en gebruiken om verandering teweeg te brengen binnen grote complexe (maatschappelijke) vraagstukken.