Ander thema
Zorg en welzijn

Het Waardespel

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik heb mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd bij wijkcultuurhuis Het Wilde Westen in Utrecht West. Het Wilde Westen organiseert samen met kunstprofessionals uit de wijk, verschillende culturele activiteiten voor alle leeftijden. Zo worden er onder andere cursussen, voorstellingen en concerten georganiseerd.

Het Wilde Westen wordt voor een groot deel gefinancierd vanuit subsidies. Dit maakt de organisatie kwetsbaar. Om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie heb ik een spel ontwikkeld die Het Wilde Westen in staat stelt de wijkbewoners op een laagdrempelige manier uit te nodigen om financieel of anderzijds bij te dragen aan de organisatie.

Voor meer informatie over mijn project verwijs ik graag naar het korte interview wat ik over mijn project heb gegeven: https://www.hku.nl/het-werk-van-hku/verhalen/waardespel-is-goud-waard-voor-het-wilde-westen

Artist statement

Zonder kunst en cultuur staan we stil. De creatieve sector is enorm waardevol voor onze samenleving. Het brengt mensen bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven. Zonder kunst en cultuur ontbreken inspiratie, plezier en verbinding. De impact van kunst en cultuur is echter vaak moeilijk uit te drukken in cijfers waardoor het inrichten van een financieel gezonde, duurzame praktijk een grote uitdaging blijft voor de creatieve sector. Voor de toekomstbestendigheid van de sector is het daarom van uiterst belang een zoektocht in te zetten naar bouwstenen voor een gezonde en duurzame creatieve praktijk. Vanuit deze overtuiging mocht ik als student-onderzoeker aansluiten bij met het lectoraat: Waarde(n)vol ondernemen in en door de kunsten, waarbij ik onder begeleiding van dr. Walter van Andel, middels mijn afstudeerproject heb getracht bij te dragen een de financiële gezondheid van een culturele organisatie in Utrecht.

Ambities

Gedurende mijn tijd op de HKU kwam ik erachter dat managen helemaal bij mij past en dat ik het leuk vind om na te denken over strategie. Om verdieping te geven aan de kennis die ik de afgelopen vier jaar heb opgedaan ga ik volgend jaar: Bestuurs- en Organisatiewetenschap studeren. Over vijf jaar beoog ik een fijne startersfunctie te bekleden waarin ik mijn kennis kan inzetten om mensen te helpen en problemen op te lossen.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb de afgelopen vier jaar geleerd zakelijke vraagstukken op een creatieve manier aan te vliegen om op die manier nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in de culturele sector te creëren.

Daarnaast heb ik geleerd dat alles wat je doet, hoe klein het ook is, een impact heeft.

“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” – Dalai Lama