Ander thema

Het tegenovergestelde van een vandaal.

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Talloze scooters, bushokjes, vuilnisbakken en vele andere voorwerpen in de openbare ruimte lijden onder vandalisme.
 Alleen al het herstellen van alles wat gesloopt wordt kost de gemeente jaarlijks enkele miljoenen euro’s. En dan hebben we het nog niet eens over voorwerpen met een eigenaar, met vaak naast economische waarde ook emotionele waarde.

Hoe kan je het tij keren? 
Hierover heb ik mij gebogen het afgelopen jaar. Er bestaat niet één alles overkoepelend antwoord voor het vandalisme-vraagstuk. Maar we kunnen wel rimpelingen in het water maken die aanzetten tot een oplossing. Door de doelgroep zelf centraal te stellen en met hen samen te werken, zijn wij uiteindelijk tot een pop-up boek gekomen.

Het pop-up boek stelt voorwerpen uit het dagelijkse leven in een ander licht door te laten zien wat ze voor iemand kunnen betekenen. In het boek wordt het verhaal verteld van de eigenaar van het voorwerp en de gevolgen van de actie van de vandaal. Dit doet een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de lezer. Door de voorwerpen algemeen te houden met een minimalistische vormgeving, wordt het verhaal niet alleen gekoppeld aan het voorwerp in het boek maar sijpelt het ook door naar de voorwerpen op straat. Hierdoor ontstaat nieuw begrip voor een vuilnisbak of hek omdat er (on)bewust een associatie gemaakt wordt met het verhaal uit het boek.

Het boek biedt een nieuw perspectief op de waarde van voorwerpen. Het dient ook als tool om het gesprek over vandalisme aan te gaan met de doelgroep. Door het boek op tafel te leggen kan een gesprek over vandalisme worden gestart. Het stelt een maatschappelijk werker in staat om het gevoelige onderwerp aan te kaarten. Dit werd duidelijk in gesprekken die we met de doelgroep hebben gevoerd. Doordat de deelnemers iets in handen hadden en niet om het onderwerp heen konden, ontstond het gesprek. Het letterlijke open boek wordt zo de aanjager voor een figuurlijke open-boekhouding van de doelgroep.Door middel van het boek verwerft de lezer ervaarbare en invoelbare inzichten. Een maatschappelijk werker die het als tool inzet kan een reëel beeld van de situatie krijgen en gerichte en passende begeleiding geven.

Artist statement

Mijn naam is Roos Mulder en ik maak dingen anders dan dat ze zijn, of probeer dat in ieder geval.


Ik geloof in het inzetten van mijn creativiteit en put uit een eindeloze voorraad oplossingen ten goede van moeilijke maatschappelijke vraagstukken. Ik creëer een ander perspectief dat tot denken aanzet, of maak een vertaalslag om moeilijke problemen ervaarbaar en begrijpelijker te maken.

Ambities

Ik wil blijven leren, proberen, maken en vooral verandering brengen.

Geleerd tijdens de studie

Impact maken kan op zo veel verschillende manieren en niet alleen met je eindwerk maar vooral ook in het proces. Elk steentje wat je in het water gooit, zorgt voor een rimpeling.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

https://youtu.be/QZlevypXRuM?si=iGy4AhzRSXcY_Uk4
https://youtu.be/YsMJDeo-xPs?si=jBUgmsHeLPJEuxY-
- Project over mentalegezondheid jongeren.