Duurzaamheid en klimaat

Het onhoudbare modesysteem

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Global warming is al enige tijd een belangrijk thema. Een groot probleem is de hoeveelheid CO2 in de lucht en dit stijgt alsmaar doordat mensen fossiele brandstoffen zoals olie en gas verbranden. Deze temperatuurstijging heeft wereldwijd gevolgen: voedseltekorten door droogtes, de stijgende zeespiegel leidt tot overstromingen, tekort aan drinkwater en de toename van bosbranden. De kledingindustrie speelt ook een rol binnen dit thema. Het begrip fast-fashion, dat opkwam in 1989, bracht een nieuw businessmodel met zich mee. Kleding wordt in versneld tempo naar de markt gebracht waardoor aankopen sneller worden opgevolgd en producten sneller afgedankt. Hierdoor is de mode industrie niet alleen verantwoordelijk voor de gigantische uitstoot, maar zijn er ook andere grote problemen merkbaar. De kledingproductie vindt plaats in lagelonenlanden onder slechte arbeidsomstandigheden en natuurgebieden worden vervuild door metershoge fast-fashion kleding bergen. Deze gevolgen zijn het resultaat van ons consumentisme. Waar kleding vroeger werd gezien als luxeproduct, is het moderne concept van mode veranderd en zien we het tegenwoordig meer als wegwerpproduct. We hebben het niet langer meer nodig zodra de sociale waarde wegvalt of het gewoonweg niet meer ‘in de mode’ is.

Binnen mijn afstudeerproject gebruik ik creativiteit om verandering teweeg te brengen en de mode cultuur te transformeren. Dit zal uiteindelijk leiden tot een positieve impact op onze planeet. Inspiratie is hier een belangrijk ingrediënt voor. Door via de juiste kanalen inspiratie te bieden kan het moderne concept van mode zich omvormen onder mijn doelgroep. Ze worden gestimuleerd tot het upcyclen en remaken van kleding en hierdoor verandert de waarde van kleding. Kleding wordt niet meer als wegwerpproduct gezien, maar als een waardevol en uniek bezit.
Door inspiratie als startpunt te nemen is het concept RE- ontstaan. RE- is een sociale onderneming met het doel om overproducties terug te dringen, zodat er minder (milieu)vervuiling en verspilling plaatsvindt. Dit wordt aangepakt door de doelgroep te voorzien van inspiratie. Deze inspiratie wordt op twee manieren geboden: een hand-me-down zine en aanvullende services. De onderneming draagt bij aan een circulaire economie door te focussen op optimaal gebruik en levensduurverlenging. De bruikbare levensduur van producten wordt verlengd door reparatie, onderhoud of upgrades van kleding.

De hand-me-down zine is het middelpunt van de onderneming en wordt ontwikkeld in samenwerking met vijf creatieve makers uit het mode werkveld. Zij leveren input voor de zine gefocust op het remaken en refurbishen van kleding. Het hand-me-down aspect houdt in dat de zine doorgegeven wordt als deze gebruikt is. Zo zal het product, met een druk oplage van 10 stuks, rond circuleren binnen de doelgroep en handvatten bieden om nieuwe creaties te maken van eigen kleding. Door het hand-me-down aspect fungeert de zine als community communicatiemiddel. Er kan eigen input toegevoegd worden in de zine door middel van persoonlijke notities. Het verbindt de creatieve makers en de doelgroep met elkaar. Zo blijft het een constant groeiend bestand van kennis en inspiratie.

Artist statement

Als creatief apprecieer ik analoog werk. Onze moderne wereld is een snelle wereld waarin ons digitale bestaan een grote rol speelt. Natuurlijk heeft het vluchtige internet zijn voordelen, maar als tegenhanger is er ook weer behoefte aan iets tastbaars. Ik kies graag een analoge werkvorm omdat het proces voor mij belangrijker is dan een snelle uitkomst. Tijdens dit proces ben ik bewust van de keuzes die ik maak, dit geeft mij de ruimte om te experimenteren en unieke situaties te vormen. Het maken van een product met eigen handen brengt extra waarde met zich mee. Je voelt je meer verbonden met je werk en andere gelijkgestemde makers. Daarom probeer ik altijd een verbinding te maken tussen het analoge en digitale aspect. De unieke en tastbare uitwerking van analoog werk versterkt het persoonlijke verhaal, waarbij het digitale aspect ondersteuning biedt in de verspreiding van de boodschap en de kracht hiervan versterkt.

Binnen mijn specialisatie, mode, bekijk ik graag situaties op een andere manier. Ik ben van mening dat ons moderne concept van mode omgevormd moet worden. De mode industrie groeit nog steeds elk jaar, en daarmee groeit de vervuiling en CO2-uitstoot mee. De meest effectieve manier om de milieu-impact te verlagen zou zijn minder groei, maar bedrijven halen het meeste profijt uit hun huidige businessmodel: de verkoop van zoveel mogelijk nieuwe producten wat leidt tot een zo hoog mogelijke winst.
Een gemoderniseerde wereld vraagt ook om een update van de huidige systemen en modellen. Door om te denken en samenwerkingen tussen verschillende creatieve partijen te stimuleren, wil ik binnen dit kader impact maken. Een belangrijke waarde is dat het eindpunt van groei niet langer meer wordt overschreden, maar met rust wordt gelaten op het moment dat het floreert.

Ambities

Graag doe ik ervaring op binnen het creatieve werkveld door actief mee te werken aan verschillende projecten en te leren van professionals. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van verrassende en innovatieve concepten en ontwerpen binnen een probleemcontext. Ik wil mijn creativiteit inzetten om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken om zo daadwerkelijk verschil te kunnen maken.

Geleerd tijdens de studie

Een kwestie bekijken vanuit verschillende perspectieven. Door het creatieve werkveld te combineren met een economische kijk, heb ik geleerd om complexe vraagstukken te onderzoeken en hier een innovatieve oplossing voor te ontwikkelen.