Ander thema
Diversiteit en inclusiviteit

Het MeeMaakMuseum Der Samenwerking

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Onderzoek jouw wensen & waarden in samenwerken.
(En die van de ander:-)

In een samenwerking stappen is altijd spannend.
We brengen allemaal onze eigen achtergrond mee.
Onze eigen verzameling talenten, waarden, wensen en weerstand.
Een verzameling die zeer waardevol kan blijken.
En waardevolle verzamelingen…. daar bouw je een tentoonstelling van.

Welkom in de werkplaats van het Museum, waar we (samen!) op creatieve wijze onderzoeken uit welke bouwstenen de verzameling dit keer bestaat.

Mijn onderzoek begint bij mijn fascinatie voor mensen en de wijze waarop zij met elkaar communiceren. Hoe leggen we verbindingen, wat doen we als dat niet vanzelf gaat? Waar kunnen de kunsten; dans, beeld, theater en muziek hierin het gesprek, het denken en het handelen beïnvloeden en versterken?
Het combineren van creatieve, antropologische, muzische en fenomenologische ingrediënten heeft geleid tot een handreiking waarmee je als veranderaar, teamlid, opgaveteam en collega uit het beroepsonderwijs, uit de voeten kan. Het MeeMaakMuseum Der Samenwerking is een uitnodiging om telkens te onderzoeken welke bouwstenen voor jou en jouw situatie het best van pas komen. Het is een uitnodiging om liefdevol te volgen en ruimte te maken voor het verhaal en de zienswijze van de ander.

Artist statement

In mijn onderzoek heb ik speelruimte gecreëerd voor professionals in het beroepsonderwijs om gezamenlijk tot nieuwe taal te komen. Die taal is wederkerig en in samenwerking ontstaan, niet altijd met woorden maar ook in beeld, geluid, beweging of zintuiglijk.

Ambities

Ik wil graag de grenzen van het makend onderzoeken nog verder oprekken en verkennen. Zonder daarbij de verstaanbaarheid te verliezen. De taal die vanuit het makend onderzoeken ontstaat tussen mensen wil ik in samenwerking in een praktische en professionele context laten landen.

Geleerd tijdens de studie

Leren in de praktijk.

De afgelopen twee jaar heb ik honderduit geëxperimenteerd, makend en ontwerpend onderzocht, wild geassocieerd. Dat heeft heel veel opgeleverd! De vrijheid om te spelen en nieuwsgierig te zijn heb ik met beide handen aangepakt.

Het heeft mij aangezet tot het doen van onderzoek op eenzelfde manier. Klooiend, frutselend (Vermaak, 2017), verwonderd en tegelijkertijd theoretisch en praktisch. De brug bouwend terwijl ik erover heen liep.
Hier zit de kern van mijn professionele identiteit. Vanuit daar ontspoor ik graag en verwonder ik mij nieuwsgierig. Neem ik mensen mee en creëren we samen speelruimte.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Cultuur Oost: https://cultuuroost.nl/kennis-en-actueel/de-kracht-van-kunst-in-het-mbo-vervolg?utm_source=Cultuur+Oost+-+Algemeen&utm_campaign=600444f809-EMAIL_CAMPAIGN_2023_05_08_03_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-0c25e93d74-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
Onderwijs 124: https://onderwijs124.nl/brede-vorming-pakt-het-podium/

Samen Bruggen Bouwen

Mijn onderzoek vertrok vanuit mijn wens om de door mijn werkgever ontworpen, praktijkgerichte visie op kwaliteit verstaanbaar te laten landen binnen het cluster Creatieve Industrie en in het nieuw samengestelde team Onderwijs en Innovatie. Kortom bij mijn collega’s in het MBO. In samenwerking met Onderwijs 124 heeft mijn werkgever ROC Rijn IJssel een prachtig visiestuk geschreven met de titel ‘Goed Werk’. Hierin worden een aantal begrippen geïntroduceerd die ik ook in mijn onderzoek heb gebruikt. Zoals de titel ‘Goed Werk’ al in zich draagt gaat het over het samen bepalen wat goed werk is, wat kwaliteit en professionele identiteit is. De visie heeft vorm gekregen in een bundeling van werkvormen en beschrijvingen die moeten leiden tot een gezamenlijk onderzoek naar goed werk.

Tijdens mijn onderzoek ben ik erachter gekomen dat er niet zozeer iets ontbrak aan de oplevering van ‘Goed Werk’ maar wel aan het creëren van een landingsplek in de organisatie. Hiervoor heb ik middels verschillende creatieve werk- en gespreksvormen en vooral in samenwerking (cocreatie) met collega’s, ruimte gemaakt.
Bij het creëren van die ruimte hebben we binnen de Creatieve Industrie plaats gemaakt voor de relatie, wederkerigheid en kwetsbaarheid.

Mijn zoektocht samen met mijn collega’s heeft geleid tot een zestal bouwstenen die een plek hebben gekregen in het gezamenlijke kunsteducatief ontwerp dat ik met Kim Vijfhuize heb gemaakt: ‘Het MeeMaakMuseum der Samenwerking’. Het combineren van creatieve, antropologische, muzische en fenomenologische ingrediënten heeft geleid tot een handreiking waarmee je als veranderaar, teamlid, opgaveteam en collega uit het beroepsonderwijs, uit de voeten kan. Het is geen kant en klare werkvorm maar het is juist een uitnodiging om telkens te onderzoeken welke bouwstenen voor jou en jouw situatie het best van pas komen. Het is een uitnodiging om liefdevol te volgen en ruimte te maken voor het verhaal en de zienswijze van de ander.


“De kracht van patronen in kaart brengen op basis van grounded theory*, is nu juist dat je dat zonder vooropgezet plan doet, met open blik, en door te werken met wat zich aandient. Je volgt liefdevol het licht van de persoon of de groep tegenover je, de diepere fractalen*, lagen en spelonken in.”

Danielle Braun, Patronen 2021

Geen

Geen