Diversiteit en inclusiviteit

Het HeksenProject

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Hekserij is wettelijk berecht worden tot de brandstapel.
Hekserij is een fabel uit een sprookje.
Hekserij is het snelst groeiende geloof van de eenentwintigste eeuw.

Het woord "heks" neemt veel verschillende vormen en betekenissen aan. Ik zie, hoe we door de jaren heen naar heksen kijken, als een spiegeling van de vrouwenemancipatie. Met het “HeksenProject” wil ik dit fenomeen graag belichten. Ik heb mijn onderzoek gebonden in drie boeken, die samen de essentie van de heks bevatten.

Artist statement

Ik zie de wereld als een onoplosbare puzzel, die ik langzaam maar zeker steeds meer wil gaan begrijpen. Door informatie uit verhalen en geschiedenis te halen komt de waarheid langzaam maar zeker steeds meer tot het licht. Ik verslind boeken, hang aan mensen hun lippen en dring binnen tot film. Ik ben dan ook een verteller als eerste en een beeldmaker als tweede.

De natuur is een oneindige bron van inspiratie. Hoe meer ik haar werking begrijp, des te meer ik overtuigd ben dat ze pure magie is. Het fascineert me dat wat we als waarheid beschouwen vloeibaar is; door de tijd verandert het en passen we ons gedrag erop aan.
Deze ultieme zoektocht naar een eigen waarheid verwerk ik in beelden.
Ik werk graag met potlood, textiel, oliepastel, papier, kleuren en gedachtespinsels om mijn bevindingen vorm te geven. Mijn werk is onbeschaamd vrouwelijk met een donker kartelrandje.
Ik wil als maker mijn bevindingen, interesses en waarheden delen met de wereld. Om zo te informeren en te verbinden.

Ambities

Na mijn afstuderen wil ik me verder professionaliseren als illustrator. Ik hoop de komende tijd meer opdrachten aan de haak te slaan met mijn eigen studio.
Daarnaast wil ik mijn makerschap verder uitbreiden door een creative master in het buitenland te volgen en verder te werken aan mijn eigen projecten.

Geleerd tijdens de studie

Ik ben mezelf in de afgelopen vier jaar flink tegengekomen. Ik heb mijn eigen werkproces steeds beter leren begrijpen en zal daar nog wel langer van moeten leren.
Verder heb ik geleerd mijn beelden passend te maken voor de werkpraktijk.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

2023 - Meanderen, groepsexpositie in DOK te Delft
2023 - ZinnenPrikkelend, groepsexpositie in het weefhuis te Zaandijk