Diversiteit en inclusiviteit

Het goud dat culturele bagage heet

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Binnen organisaties leidt meer culturele diversiteit tot meer perspectieven en ervaringen, wat kan leiden tot een betere uitkomst van de samenwerking. Maar cultureel diverse teams kunnen ook gemakkelijk vastlopen doordat mensen elkaars normen en waarden niet goed kennen en begrijpen. Een verschil in culturele normen, waarden en gewoonten is regelmatig een belemmering binnen organisaties. Maar door de kracht van deze diversiteit te benutten, en de diverse perspectieven en ervaringen in te zetten, ontstaan juist betere resultaten. De mix van culturele bagage binnen een team is dan goud waard.

Om die reden is TeamUp International ontwikkeld. Deze bedrijfstraining ondersteunt professioneel samenwerkende interculturele teams in de bewustwording van elkaars en de eigen culturele bagage, en het respectvol omgaan met deze verschillen.

TeamUp International maakt gebruik van zowel offline als online game-elementen. De offline game-elementen bieden op interactieve wijze structuur voor het doorlopen van de training en geven inhoud aan de interventies. Het online game-element geeft de spelers de kans om de opgedane kennis te verwerken op een speelse manier die tegelijkertijd aanzet tot teambuilding. Deze training maakt culturele onderwerpen bespreekbaar en vergroot het onderling begrip. Hierdoor verbetert de samenwerking binnen het team wat leidt tot betere resultaten en een fijnere werkomgeving voor de teamleden.

Artist statement

Van mijn negende tot mijn achttiende ben ik opgegroeid op Bonaire (Caribisch Nederland); een eiland met 24.700 inwoners en wel 75 nationaliteiten. In deze multiculturele omgeving viel het me al snel op dat ieders normen, waarden en gewoonten enorm verschilden. Ook viel het me op dat er niet maar één juiste manier was om met het leven om te gaan. De ene set van culturele normen, waarden en gewoonten leverde een andere blik op het leven dan de volgende, maar leverde geen ‘betere’ aanpak of uitkomst op. Uit deze ervaring groeide een fascinatie voor de manier waarop personen uit diverse culturen harmonieus (of juist totaal niet) samenwerkten.

Het tweejarig honoursprogramma Internationalisering en de minor Beyond Borders: What it Means to be a Global Citizen hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van deze fascinatie. Daarnaast heb ik me, onder andere in mijn stage, verdiept in de Nederlandse game-sector waardoor ik geïnteresseerd ben geraakt in gamification en de invloed van game-elementen op het leerproces. Samen met mijn externe partij, Living Motion, heb ik deze elementen kunnen combineren in het ontwerp van TeamUp International.

Ambities

De professionele vaardigheid die ik tijdens mijn afstuderen het meest heb doorontwikkeld, is projectmanagement. Na het afronden van de bachelor wil ik deze vaardigheid verder ontwikkelen. Ook zal ik bezig blijven met thema’s rondom interculturele communicatie en samenwerkingen. Daarbij groeit mijn fascinatie steeds verder richting het psychologisch aspect van intercultureel samenwerken. Zowel de culturele sector als breder liggende sectoren hebben hierbij mijn interesse.

Daarnaast zal ik in contact blijven met mijn externe partij en zal ik regelmatig meedenken over de doorontwikkeling van deze training, evenals de ontwikkeling van het verdere trainingsaanbod rondom learning & development. De door mij ontwikkelde training wordt binnenkort al ingezet in de praktijk.

Geleerd tijdens de studie

Ik zou Kunst & Economie beschrijven als dé opleiding om je tot professional binnen de culturele sector te ontwikkelen. Dit kan vanuit je eigen makerschap, maar ook ter ondersteuning van andere makers. Binnen deze professionalisering vind ik creatief denken de meest waardevolle vaardigheid die ik heb geleerd. Creatief denken houdt naar mijn mening in dat je creatieve verbindingen maakt tussen personen en organisaties, en dat je creatieve oplossingen bedenkt voor problemen. Dus net even verder denken dan het meest voor de hand liggende oplossing. In mijn afstuderen heb ik dit gedaan door mijn twee specialisaties, games en media, te combineren en een bestaande serious game in een learning & development- training te innoveren met toegevoegde gamification-elementen, gebaseerd op een combinatie van interculturele communicatietheorieën.