Ander thema

Het gaat om beleving!

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn ontwerpoplossing streeft ernaar de kloof te dichten tussen het moment dat een artiest een release en/of concert aankondigt en het moment dat deze publiekelijk toegankelijk is. Het doel is om de fanbeleving in die tussentijd te verdiepen aan de hand van experiential branding strategieën.

Mijn ontwerpoplossing neemt de vorm aan van een experiential branding bureau dat zich richt op opkomende muzikale artiesten in Nederland. Het is de bedoeling dat dit bureau een korte termijn partner kan zijn voor opkomende artiesten, om ze te helpen hun positie in de markt te versterken en dichter tot hun (potentiële) fans te kunnen komen.

Artist statement

Als professional in de kunst en cultuursector is het mijn doel om me in te zetten voor opkomend talent dat innovatie en individualiteit najaagt.

Ambities

Als HKU Alumni zal het mijn persoonlijke focus om met dit talent experience design in de muziekindustrie naar nieuwe hoogtes te brengen.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie, is het loslaten van vooropgezette ideeën. Durf vragen te stellen die niet kloppen om tot nieuwe onverwachte ideeën en eindresultaten te komen.