Duurzaamheid en circulariteit
Ander thema

Het dak op

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De woningnood, een van de grootste en belangrijkste vraagstukken van deze tijd.

Het debat over de woningnood gaat veel over aantallen; er moeten 1 miljoen woningen bijkomen. Terwijl er naar allerlei mogelijkheden en oplossingen gezocht worden, liggen er ook kansen op andere plekken. Nederland bevat 600 vierkante kilometer aan platte daken, dat is de oppervlakte van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht bij elkaar. Dat is ontzettend veel onbenutte ruimte voor het meest dichtbevolkte land van Europa.


Dat we anders om moeten gaan met onze schaarse ruimte is duidelijk, want we wonen gemiddeld op meer vierkante meters per persoon dan onze buurlanden. 

Het aantal eenpersoonshuishoudens flink toegenomen in de afgelopen jaren. Terwijl onze woonsituatie enorm is veranderd ten opzichte van decennia geleden, wonen we met minder mensen in dezelfde grootte woningen.

Al deze veranderingen vragen om een nieuw perspectief, de manier op hoe wij wonen moet mee veranderen met de vraag.

Ontzettend veel oude portiekflats moeten in de komende 7 jaar verduurzaamd worden, deze staan in wederopbouwwijken waar weinig diversiteit en variatie is. Daarnaast zijn veel van deze flats zijn het bezit van woningcorporaties en liggen er veel kansen om deze te renoveren, op te toppen met een extra woonlaag, sociale deelvoorzieningen toe te voegen en het straatbeeld te verbeteren.

Als ontwerper houd ik mij bezig met onderwerpen waarin ik een verschil kan maken. Tijdens mijn onderzoek naar woningnood, een van de grootste en belangrijkste vraagstukken van deze tijd, kwam ik erachter dat er in dichtbevolkte steden veel onbenutte ruimte is.

Nederlanders per persoon gemiddeld op veel meer oppervlak dan onze buurlanden, de toename van eenpersoonshuishoudens een groot onderdeel van de schaarste aan woningen. We moeten anders omgaan met onze ruimte.

Met mijn afstudeeropgave laat ik een nieuw perspectief zien op de woningnood en hoe de manier waarop we nu wonen mee kan veranderen met de huidige behoeftes en vraag.

Artist statement

Ik heb altijd een passie gehad voor creatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe ideeën. Ik investeer tijd in onderzoek om beter te begrijpen hoe ik de behoeften van gebruikers kan vervullen en om relevante concepten toe te passen in mijn werk.

Ambities

Ik wil blijven groeien en mijn nieuwsgierigheid en onderzoekende houding verder ontwikkelen.

Geleerd tijdens de studie

Ik ben altijd nieuwsgierig geweest en streef ernaar om verschillende perspectieven te verkennen en te onderzoeken. Ik ben niet bang om af te wijken van de norm en mijn eigen ideeën te ontwikkelen, of terwijl, de grenzen opzoeken en buiten de lijntjes kleuren. Dit heeft me geholpen om creatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen, maatschappelijke vraagstukken en om originele ontwerpen en projecten te komen.