Ander maatschappelijk thema

Het Bieb Panel - de veelzijdige waarde van gebruikersparticipatie

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Al vanaf kleins af aan lees ik graag. Naast dat lezen mij plezier gaf en merkbaar mijn leesvaardigheid
verbeterde, was het ook een aanjager om zelf te gaan schrijven. Na mijn passie te hebben vastgesteld kwam in mijn vooronderzoek van mijn afstudeerproces als Kunst & Economie student aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), een uitdaging in de literatuurwereld in beeld: de leesvermindering in Nederland onder jongeren en jongvolwassenen.

Bibliotheekbeleid is een belangrijke pijler in de strijd tegen ontlezing. Zodoende is in samenwerking met de Bibliotheek Noordwest Veluwe de keuze gemaakt te starten met het ontwerpen van een oplossing die de trend van leesvermindering onder jongvolwassenen – een moeilijk te bereiken doelgroep – lokaal omzet in een trend van leestoename. In samenspraak is de volgende vraag opgesteld: Hoe kan de Bibliotheek Noordwest Veluwe met behulp van een strategie die inspeelt op intrinsieke motivatie, jongvolwassenen tussen de 18-27 jaar effectiever het
belang en plezier van het lezen laten beleven?

Het gerealiseerde antwoord is: het Biebpanel. Dit concept bestaat uit een groep van vijf jongvolwassenen (18-27 jaar) die intern de rol van Bibliotheek-adviseur vervullen. Dit doen ze onder andere door een jaarlijkse panel-cycli van vier panelsessies, waarin ze worden begeleid door een facilitator (voorzitter) en notulist. Tijdens deze sessies zal het panel ingaan op diverse thema’s en vraagstukken, van zowel de Bibliotheek als de participanten. Naast de panelsessie kan de Bibliotheek tussentijds in een online omgeving beleidskwesties peilen.

Uit de onderzoeksresultaten kan er geconcludeerd worden dat het Biebpanel een indirect maar effectief antwoord is op de opgestelde ontwerpvraag. Zo bewerkstelligt het Biebpanel wederzijds inzicht in de leefwereld van de verschillende partijen; de organisatie leert niet alleen van de panelleden, maar zij ook van de organisatie. Dit wederzijdse inzicht manifesteert zich binnen de BNWV onder andere in een vergroot gevoel van verbondenheid met de doelgroep en een vergroot werk-enthousiasme. Daarnaast biedt het panel de BNWV de mogelijkheid om in alle lagen en activiteiten van de organisatie rekening te houden met de wensen en benodigdheden van de doelgroep. Tot slot creëert het Biebpanel een natuurlijke brainstorm-omgeving, waarin nieuwe (breed gedragen) initiatieven en concepten ruimte krijgen om te landen binnen de organisatie. Uiteindelijk dienen al deze uitkomsten de wens om het zaadje van leesmotivatie, en het bijbehorende belang en plezier van lezen, effectief te kunnen planten bij deze doelgroep.

Naast dat de geteste uitkomsten van de oplossing overeenkomen met de beoogde uitkomsten van de onderzoeksvraag, is het Biebpanel zo ontworpen (e.g. een vaste groep panelleden) dat deze direct realiseerbaar is voor de organisatie. Dit uit zich o.a. in een concreet implementatieplan en een 12 maanden durende pilot binnen de Bibliotheek Noordwest Veluwe, die start in het derde kwartaal van 2022.Eindpresentatie van mijn afstudeeronderzoek.

Artist statement

Bij het benaderen van een vraagstuk focus ik ten alle tijden op de realiseerbaarheid van de oplossing.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik op een veelzijdige manier in het werkveld te werken aan mijn missie: maatschappelijke verandering bewerkstelligen doormiddel van oplossingsgerichte inventiviteit.

Geleerd tijdens de studie

De juiste vorm en dosis van creativiteit te achterhalen voor een project.