Zorg en welzijn
Duurzaamheid en circulariteit

Healing through Architecture

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Healing paviljoen is ontworpen voor in de binnenstad van Utrecht.

De mentale en fysieke gezondheid voornamelijk van de doelgroep van 18 t/m 62 jaar staat onder grote druk in Utrecht. Steeds meer mensen voelen zich opgejaagd en worden door impulsen van buitenaf overprikkeld zeker na de corona jaren. Onze zintuigen worden per seconde blootgesteld aan miljoenen prikkels. De mentale gezondheid gaat achteruit.
Hoe kan ik als ruimtelijk ontwerper een publieke ruimte creëren waar de gezondheid en welzijn van individuen positief kan worden beïnvloeden. Dit om mensen een rustpunt te geven in de drukke samenleving, bewustwording te creëren en de zintuigen te stimuleren. Het paviljoen Healing is hierdoor ontstaan.

Bij deze Healing Environment wordt er een atmosfeer gecreëerd waarin op de natuur geïnspireerde architectuur gunstig is voor de gezondheid van de mens. Dit paviljoen is gericht op de mentale gezondheid en de effecten die natuur en architectuur hierop hebben. Na onderzoek naar Healing Environments is aan de hand van een aantal vraagstukken en kernbegrippen dit ontwerp ontstaan.
De vier kernbegrippen die voor dit ontwerp als leidend werden gezien zijn verwondering, transparantie, privacy-samenkomen en het belangrijkste dat je gezondheid en welzijn positief wordt gestimuleerd.
Zo wordt een omgeving gecreëerd die voor velen als prettig en helend wordt ervaren. Elk kernbegrip heeft een invoeging gekregen in het ontwerp.
De neiging om dingen aan te raken is soms moeilijk te onderdrukken, iedereen tast de omgeving en materialen constant af, bewust of onbewust. Tast is een zintuig met het grootste oppervlakte. Materiaal gebruik van mijn paviljoen kan meehelpen in de oriëntatie en beleving van de ruimte en gangen en zorgt ook voor een rustgevende en geluiddempend effect van de prikkels van buitenaf.

Verbinding tussen binnen en buiten biedt ook psychologische, fysieke en cognitieve voordelen. Het gebruik van natuurlijk licht is een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Ruimtes en architectuur zijn alleen zichtbaar door aanwezigheid van voldoende licht. Natuurlijk licht is een belangrijk onderdeel in het ontwerp dit correleert ook met de verbeterde stemming van individuen en het ondersteunt biologische factoren zoals circadiane ritmes en opnamen van vitamine d.

Het Malieblad heb ik gekozen als locatie voor de Healing environment. Het Malieblad heeft zoveel potentie. Mensen zouden deze plek moeten gebruiken in alle seizoenen. Het ligt midden in de drukke binnenstad waar mensen veel prikkels kunnen ontvangen.
Nu bestaat deze mooie plek vooral uit asfalt en weinig groen mensen kunnen deze plek niet gebruiken en dat is zonde van het Malieblad.
Ik hoop dat dit paviljoen mensen doet inzien dat een ruimte je zintuigen op een positieve manier kan beïnvloeden en dat andere ontwerpers bewust worden van het belang om publieke Healing Environments te blijven creëren.
info
info
4de
3de
2de

Artist statement

Als ruimtelijk ontwerper ben ik gefascineerd door de interactie tussen architectuur en het welzijn van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat architectuur niet alleen functioneel en mooi moet zijn, maar ook kan bijdragen aan een betere leefomgeving. Healing Environments, omgevingspsychologie, en de verbinding tussen architectuur en natuur zijn onderwerpen die mij constant interesseren. Door bewust te ontwerpen met aandacht voor de menselijke en zintuiglijke ervaring, streef ik ernaar ruimtes te creëren die als helend worden ervaren.

Het staat centraal in mijn ontwerpen om een gezonde leefomgeving te creëren. Ik zie onze leefruimte als een geheel waarin interieur, architectuur en landschap voortdurend met elkaar in interactie staan.
Ik geloof dat een goed architectonisch ruimtelijk ontwerp niet alleen draait om een slimme mix van stijl, vorm en functie, maar ook om het vertellen van verhalen.

Ik streef ernaar om ruimtes te creëren die mensen raken. Ruimtes die de zintuigen prikkelen, inspireren en een gevoel van verbondenheid met de omgeving en de geschiedenis van de plek geven.

Ambities

Na het afronden van de opleiding Spatial Design wil ik verder studeren. Eerst neem ik een jaar om te werken en te reizen. Daarna zal ik beginnen aan een masteropleiding tot interieur architect.

Mijn ambitie is om interieurarchitect te worden en ik wil mezelf gaandeweg blijven ontwikkelen en genoeg werkervaring opdoen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens de studie Spatial Design heb ik een brede oriëntatie gekregen op het gebied van ruimtelijk ontwerp. Ik heb geleerd om conceptueel en kritisch te reflecteren. Ik heb duidelijk inzicht gekregen in mijn eigen capaciteiten en doelen binnen het ontwerpgebied. De stageperiode in het derde jaar heeft mij waardevolle inzichten gegeven in het vakgebied van interieurarchitect.