Diversiteit en inclusiviteit

Handreiking LHBTIQ+ Inclusiviteit - Op weg naar een inclusief werkklimaat

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Er is al veel informatie beschikbaar over de ongelijke behandeling van LHBTIQ+’ers. Er zijn onderzoeken gedaan en kennisdocumenten opgesteld. Ook zijn er lijsten met aanbevelingen en tips opgesteld die organisaties kunnen helpen bij het voeren van een inclusiever beleid. Echter, dit zijn vaak lijsten zonder toelichting of stappenplan over hoe de organisatie daar komt. De handreiking focust zich op het concreet en stapsgewijs helpen van bedrijven in het maken van stappen in de richting van een inclusiever werkklimaat. Het document biedt bedrijven ondersteuning in de vorm van uitleg en aanbevelingen, om hen te helpen bij het nemen van stappen in de goede richting en om het gehele personeelsbestand van de organisatie te ondersteunen.

Artist statement

Ik heb me het afgelopen jaar ingezet voor meer gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor de LHBTIQ+ community op de werkvloer. Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar de huidige status, wat er moet veranderen en hoe we deze verandering bewerkstelligen. Wat mijn werk uniek maakt is dat het een onderwerp is wat niet direct met kunst te maken heeft, maar zeker wel met het welzijn van werkenden en werkzoekenden (en dus ook kunstenaars). Alleen wanneer iemand volledig geaccepteerd en gesteund wordt, komt deze persoon tot hun recht. Hiervoor heb ik mij het afgelopen jaar ingezet en blijf ik me in de toekomst voor inzetten.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik te hebben bijgedragen aan een inclusievere werkcultuur bij zowel grote als kleine organisaties in Nederland (en wellicht daarbuiten). Dit zorgt op zijn plaats voor een cultuur die mensen accepteert voor wie ze zijn en steunt in wat ze willen bereiken. Mijn droom is dan ook een wereld waar iedereen volledig zichzelf kan zijn.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik geleerd hoe belangrijk het is om je eigen visie te volgen en zelf te kunnen onderzoeken waar jouw expertise ligt. Vooral in mijn laatste jaar heb ik mijn passie kunnen volgen en een mooie start voor mijn carrière kunnen creëren.