Artistieke prestatie

Handboek Artistieke Interventie

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Door mijn rol als verbinder in het werkveld Beeldende Kunst en Design, heb ik samengewerkt met meerdere externe partijen. Mijn onderwerp van mijn afstudeerproject is: Fietsen in de binnenstad van Utrecht.

Als geboren en getogen Utrechter verplaats ik mij het liefst op de fiets. Ik weet alle sluiproutes en ben alert als ik door de binnenstad manoeuvreer. Door steeds meer maatregelen en een uitbreiding van het voetgangersgebied werd ik daarin steeds meer beperkt. Hier werd de basis gelegd voor het idee om op creatieve wijze te proberen hier verandering in te brengen.

Door mij te verdiepen en onderzoek te doen naar dit vraagstuk ben ik bij mijn drie externe partijen gekomen. Fietsersbond Utrecht, Actiegroep Binnenstad 030 en AllOne.
Door middel van brainstormsessies, desk- en field research ben ik bij mijn beroepsproduct gekomen, het Handboek Artistieke Interventie.

Het handboek bevat alle tools om tot een succesvolle artistieke interventie te komen. Het handboek is per hoofdstuk opgesplitst in twee onderdelen: eerst algemene informatie over het opzetten van een artistieke interventie, en daarna toegepast op de casus fietsen in de binnenstad. Je wordt in dit handboek meegenomen van draagvlak creëren voor het geschetste maatschappelijk vraagstuk tot aan de benodigdheden die hiervoor nodig zijn.
De casus waarop het handboek is toegepast gaat over de vraag van de externe partijen Fietsersbond Utrecht en Actiegroep Binnenstad 030.

Er is een artistieke interventie ontworpen die bijdraagt aan het aandacht vragen voor het maatschappelijk vraagstuk voor fietsers in de binnenstad van Utrecht. Het handboek zal impact hebben op de sociale cohesie van partijen binnen en buiten het creatieve werkveld. Ik help hierbij verbinding te maken tussen verschillende belanghebbenden en een gezamenlijk doel te behalen.
In dit rapport zijn mijn stappen te lezen die ik heb gezet om tot mijn beroepsproduct te komen. Het is een samenvatting van het laatste onderdeel van mijn afstudeerjaar.

Ook heb ik mijn beroepsproduct het Handboek Artistieke Interventie bijgevoegd.

Veel leesplezier!
Mijn beroepsproduct: Handboek Artistieke Interventie

Artist statement

Hoi, ik ben Romee, en dit is mijn Exposure pagina!

Tijdens mijn afstudeerproject had ik de verbindende rol in het werkveld Beeldende Kunst en Design. Ik heb hierin een maatschappelijk vraagstuk aangepakt door kunst en creativiteit in te zetten om oplossingen te genereren. Dit project heb ik in samenwerking gedaan met meerdere externe partijen: Fietsersbond Utrecht, Actiegroep Binnenstad 030 en AllOne. Wat mij hierin uniek maakt is mijn studieloopbaan, doordat Kunst en Economie mijn tweede studie is heb ik door mijn eerdere studie veel inzicht in zowel de maker als door Kunst en Economie in de ondernemer. Zo kon ik mijn verbindende rol goed inzetten en in beide werelden de juiste ‘taal’ spreken.

Ambities

Ik vind leren en studeren ontzettend waardevol, ik heb gemerkt dat ik nog steeds niet uitgeleerd ben, en mezelf meer wil verdiepen in theorie. Ik start in september 2022 de master Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ik hoop over 5 jaar, met drie diploma’s op zak mijn plek in het werkveld te hebben gevonden. Mijn interesse gaat uit naar architectuur en kan zomaar bij monumentenzorg werkzaam zijn, wie weet!

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens Kunst en Economie is de unieke werkwijze die mij is bijgebracht. De zakelijke kant en creativiteit kunnen samenbrengen en daarmee innovatieve ideeën voor maatschappelijke vraagstukken creëren. Ook heb ik mijzelf professioneel en persoonlijk veel ontwikkeld, en het belang kunnen inzien van een netwerk opbouwen en hoe deze in te zetten.