Ander thema

Grensland/Grensloos

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Wat zijn voor mensen essentiële bestanddelen om te kunnen wonen in Grensland?
Hoe was dit in het verleden, hoe is dat nu en hoe ziet de toekomst eruit?

Artist statement

Stel je woont in een dorp aan de grens. Hoe kun je dan in verleden, heden en toekomst van een plek, nieuwe verbindingen tot stand brengen door middel van verbeelding en verwondering? Tanja Schepers richtte in september 2022 vanuit haar studie met twee mede-bestuursleden een stichting op om dit te onderzoeken; Stichting Grensloos. Het eerste project van de stichting is op dit moment volop in uitvoering in Zuidoost-Drenthe. Bewoners van het dorp Nieuw-Schoonebeek hebben een centrale rol in het project. Oudere inwoners worden geïnterviewd door middel van een door Tanja ontworpen 'verhalenmachine'. Inwoners gaan samen met een documentairefotograaf op pad om het dorp door hun ogen te fotograferen en de kinderen van de basisschool hebben een podcast en 'toekomsteilanden' gemaakt.
Het specialisme van Tanja is de verbinding tussen inwonerparticipatie, ontwerp en creatieve makers. De stichting heeft als ambitie om de lessen uit dit proces te delen met overheden, fondsen en andere geïnteresseerden om de mogelijkheden voor soortgelijke projecten in de grensregio's te vergroten.

Ambities

Tanja wil als rurale verbindingsontwerper projecten ontwerpen waarin inwoners en organisaties in de grensregio's in contact komen met makers om gezamenlijk cultuurprojecten tot stand te brengen. Op deze manier hoopt ze inwoners uit de grensregio's te inspireren en te enthousiasmeren voor culturele projecten en mogelijkheden te creëren voor creatieve professionals om hier deel van uit te maken.

Geleerd tijdens de studie

Het spelen en het maken is een essentieel onderdeel van het ontwerpen en het verbinden.