Interactief ontwerp
Digitale Media
Print
Installatie
Artwork
Print
Typografie
Creatief proces
Interactieve installatie
Interactieve kunst
Privacy en ethiek
Sociale veiligheid

Getting Lost In Money

Jordi Verrijdt
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
We hebben allemaal een bankrekening. Toch zijn er maar weinig mensen die begrijpen wat er zich in de wereld achter de pinpas afspeelt. Degenen die dat wel doen, werken in de financiële wereld en houden de complexiteit ervan in stand. In Getting Lost In Money staat de ongrijpbaarheid van financiële systemen
centraal. Het is een zoektocht naar het begrijpen van een eindeloos en complex systeem, dat ongrijpbaar blijkt te zijn.