Diversiteit en inclusiviteit

Gegronde verbinding

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In mijn afstudeerproject “Gegronde verbinding” onderzoek ik de kans van makend reflecteren op de geboortegrond van de kunstdocent als pedagogische richtingaanwijzer voor die docent bij het geven van lessen aan jongeren. Zit er in reflecteren daarop een sleutel tot inzicht om de pedagogische houding als kunsteducator te vergroten? Materialiteit en artisticiteit mogen een hoofdrol spelen in die exploratie naar de betekenis van de geboorteplek. Door te maken en lichamelijk te reflecteren wil ik de belichaamde en creatieve leemte in reflectiemodellen vullen. En door geboortegrond als onderzoeksonderwerp te behandelen hoop ik ruimte te creëren voor het waarderen van herkomstplekken als waardevolle culturele vertrekpunten. Als we plekken herkennen, maken en houden, voor onszelf en voor de ander, worden al die plekken samen een breed cultureel speelveld van waaruit we leven.

Artist statement

Zowel in mijn artistieke werk als in mijn handelen als kunstdocent is het thema ‘verbinding’ een rode draad. Ik denk na over connecties die, wellicht latent, aanwezig zijn en wat dat betekent. Ik vind het interessant hoe mensen verbonden zijn met elkaar, hun omgeving, hun geschiedenis en wat dat betekent voor het individu. Kunst is van vitaal belang is voor het vinden van je ankerpunt. Het laat je niet vergeten waar je vandaan komt en welke waarden je omarmt. Kunst blaast het stof van oude verbindingen af, wekt herinneringen tot leven en brengt nieuwe ontmoetingen.

Ambities

Ik ben al een aantal jaren werkzaam in het onderwijs, als docent, en dat wil ik blijven doen. Mijn ambitie is om in het onderwijs de essentie en urgentie van kunst en creativiteit te benadrukken. Creativiteit is namelijk een plek waar een mens echt kan groeien. Daarom blijf ik ook graag bezig met het doen van ontwerpende onderzoeken binnen het cultuureducatieve werkveld.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens deze studie heb ik geleerd wat exploreren is. Het geeft beweging en zoeken aan, zonder dat het einddoel in beton gegoten is. De exploratie zelf wordt verwachtingsvol ondernomen en alles wat gevonden wordt kan betekenis krijgen of er kan, in context, betekenis aan verleend worden.