Diversiteit en inclusiviteit
Zorg en welzijn

Geen tijd: Over hoe een verkenning naar de uitdagingen die volwassenen met dyscalculie ervaren in het dagelijks leven leidde tot een nieuwe klok.

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Kloklezen kan voor mensen met dyscalculie tot op volwassen leeftijd lastig zijn, ondanks vele leerpogingen. De digitale en analoge klokken zijn echter ooit ontworpen. De insteek van mijn eindwerk was de vraag of het mogelijk zou zijn om een nieuw kloksysteem te ontwerpen. Dat is gelukt! Het antwoord is de ‘cirkelklok’. Deze klok ondersteunt de lezer visueel, waardoor het voor volwassenen met dyscalculie makkelijker lukt om de tijd af te lezen. Daardoor ervaren ze meer grip op het verloop van tijd en zodoende meer rust.

De 1) cirkelklok is de belangrijkste artistieke waarde die is opgeleverd. Daarnaast heb ik nog 6 andere waardes opgeleverd, zoals kenniswaarde in de vorm van 2) een inventarisatie van de uitdagingen die volwassenen met dyscalculie in het dagelijks leven ervaren, 3) een inventarisatie van de uitdagingen die zij ervaren rondom tijdbeleving en 4) onderzoek naar de onderliggende oorzaak van de moeite die volwassenen met dyscalculie met kloklezen hebben. Daarbij is er economische waarde. Ik studeer 5) af met een eigen ontwerpstudio en 6) een model waarmee op abstract niveau de blauwdruk uitgedacht kan worden voor ontwerpbureaus die, naast creatieve, ook ecologische en sociale doelen nastreven. Tot slot heb ik 7) een evaluatiemodel ontworpen waarmee gereflecteerd kan worden op hoe waardevol een ontwerpstudio is.

Ik nodig je graag uit om door te lezen in mijn rapport.

Nieuwsgierig naar meer? Ik kom graag met je in contact!
Onderzoeksrapport

Artist statement

Mijn eindwerk gaat over de ontwikkeling van de ‘cirkelklok’ en de oprichting van de ontwerpstudio ‘Matter of Time’, waar de cirkelklok na mijn studie verder ontwikkeld wordt.

Ambities

Over vijf jaar streef ik ernaar om specialist te worden het gebied van inclusief ontwerp voor neurodivergente doelgroepen. Daarnaast ambieer ik een rol binnen ecologisch ontwerp.
Matter of Time verkoopt over vijf jaar diens eerste cirkelklokken! Daarna verkent Matter of Time nog meer ontwerprichtingen. Over dyscalculie is namelijk veel kennis opgedaan dankzij dit onderzoek. Daardoor weten we dat er voor volwassenen met dyscalculie een groot aantal vraagstukken op het gebied van tijd onbesproken is.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik geleerd hoe ik artistieke of maatschappelijke waarde creëer door het maakproces goed te begrijpen. Als ‘kunst en econoom’ ben ik hierdoor in staat gesteld om ontwerpprocessen in gang te zetten. Beginnende bij de waaromvraag, om zo een verkenning te doen naar in eerste instantie abstracte ideeën of behoeftes. De uitkomsten hiervan ben ik gaan zien als ingrediënten voor het vervolgens creatief proces waar van alles uit voort kan groeien. Het aangaan van onverwachte samenwerkingen, vormt hierbij het sleutelpunt.