Ander maatschappelijk thema

Geef Oerol door aan een volgende generatie

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
“Kan je dat wel vragen?”
Als het om geld gaat, wordt er in de meeste gevallen om het verhaal heen gedraaid. Hoewel er in het huidige financiële klimaat steeds meer mogelijkheden ontstaan, is het voor vele culturele instellingen enorm lastig om de financiering rond te krijgen. Persoonlijk ben ik van mening dat kunst & cultuur een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een beschaving. Voor makers en culturele instellingen moet er dan wel de mogelijkheid zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen. Nederland krijgt steeds meer mensen met vermogen. Onder deze vermogende Nederlandsers zitten een hele hoop ouderen. Deze ouderen hebben vaak een bepaald vermogen opgebouwd. Waar gaat dat vermogen heen als deze ouderen komen te overlijden. Veel van deze ouderen weten niet welke mogelijkheden er op het gebied van nalatenschappen bestaan. Hoe kan hier verandering in worden gebracht?

Als externe partij is de culturele instelling Stichting Terschellings Oerol Festival betrokken bij dit onderzoek. Met het Oerol Festival ben ik in samenspraak tot de volgende ontwerpvraag gekomen: “Hoe kunnen we het onderwerp nalatenschappen tijdens het Oerol Festival zichtbaar maken voor het publiek?”.

Er is een plan ontwikkeld voor een crossmediale campagne met het Nalatenschappen huisje als headliner. Binnen dit plan zijn mogelijkheden opgenomen om het onderwerp nalatenschappen zichtbaar te maken voor het publiek. De doelgroep wordt middels deze campagne geconfronteerd met de mogelijkheid om de culturele instelling op te nemen in het testament. Door een nalatenschap aan het Oerol Festival kan de doelgroep een steentje bijdragen aan het voortbestaan van het Oerol Festival. Daarnaast kan deze financiële bijdrage meewerken aan de doelstellingen van het festival, waar talentontwikkeling een van is.

Binnen dit rapport presenteer ik mijn afstudeeronderzoek met als ontwerpvraag: "Hoe kunnen we het onderwerp nalatenschappen tijdens het Oerol Festival zichtbaar maken voor het publiek?". Tevens presenteert dit rapport de gecreëerde ontwerpoplossing voor de geformuleerde ontwerpvraag.
Binnen dit adviesrapport presenteer ik een crossmediale campagne met als headliner "het Nalatenschappen huisje" om antwoord te kunnen geven op de vraag: "Hoe kunnen we het onderwerp nalatenschappen tijdens het Oerol Festival zichtbaar maken voor het publiek?"

Artist statement

Als creatieve duizendpoot ben ik de "&" tussen Kunst & Economie. Met mijn perfectionistische blik en het vrije denkvermogen weet ik vele projecten aan te pakken. Geen 9 tot 5 mentaliteit en bereid om de mouwen op te stropen. Binnen het werkveld multi inzetbaar en klaar om aan de slag te gaan. Al is het de productie van een evenement of zorgen voor een financieringsbron, gezamenlijk kunnen we er iets moois van maken.

Ambities

Over vijf jaar wil ik mijn rol als creatieve duizendpoot door ontwikkeld hebben. Binnen meerdere facetten van de culturele sector werkzaam zijn en mijn multi inzetbaarheid te hebben toegepast, binnen een aantal memorabele producties.

Geleerd tijdens de studie

De opleiding Kunst & Economie daagt je uit om gebruik te maken van zowel de linker als de rechter hersenhelft. Hierdoor leren we het creatieve denkvermogen toe te passen op onder andere zakelijke vraagstukken. Binnen deze opleiding heb ik onder meer kennis vergaard van chaordisch projectmanagement, het schrijven van een businessplan en het opzetten van een marketingcampagne. Al deze kennis en ervaringen hoop ik nu in de toekomst te kunnen toepassen!