Zorg en welzijn

Geborgenheid

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De mens ervaart soms onrust, stress of verdeeldheid in zichzelf. Geborgenheid is iets waarnaar ieder mens zoekt en verlangt. Als wij ons aan deze geborgenheid kunnen overgeven zullen we kracht en vrede vinden.
Dit gegeven vormt de kern van mijn afstudeerproject voor mijn studie aan de HKU. In de film die ik maakte heb ik meerdere disciplines samengebracht rondom het thema geborgenheid.

Artist statement

Als kunstenaar en ontwerper ben ik op zoek naar betekenis en harmonie. Met mijn werk wil ik hoop, troost en bemoediging brengen voor hen die het nodig hebben. Ik vind het belangrijk om ruimte te laten voor persoonlijke interpretatie en symboliek. De thema’s die aan de orde komen in mijn werk gaan over de zoektocht van de mens. Omdat veel mensen deze zoektocht herkennen, is mijn werk voor een breed publiek toegankelijk. Ik ga graag op interdisciplinaire wijze te werk door mijn brede interesse en oriëntatie. Zo houd ik mij bezig met de disciplines dans, decor en kostuum ontwerp, muziek en film. Het geeft mij veel voldoening als verschillende disciplines samenkomen en zo een groter, harmonieus geheel vormen. Het Gesamtkunstwerk is een term uit de kunstgeschiedenis die dit gegeven omschrijft en die mij inspireert en fascineert.

Ambities

x

Geleerd tijdens de studie

x

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Art of Faith festival: Expositie van afstudeerfilm in de abdij van Bornem, België (mei 2024)

Samenwerking met María Suárez López

María is celliste en is inmiddels afgestudeerd aan het conservatorium. In de video die ze maakte voor haar afstuderen droeg ze een door mij ontworpen jurk.