The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
'Frits' is een korte observerende documentaire over het besef van vergankelijkheid en hoe we daar mee omgaan. Een man met de ziekte van Parkinson verliest zijn zelfstandigheid, maar is nog niet klaar om los te laten.


Artist statement

De films die ik tot nu toe heb gemaakt laten zich het beste omschrijven als observerende documentaires. Ik vind het interessant om door ruimtes en objecten een verhaal op te bouwen. Daarbij laat ik ruimte over aan de verbeelding van de kijker.
Het vertrekpunt is tot nu toe steeds een persoonlijk gevoel geweest waaraan ik uitdrukking wil geven. In het geval van mijn afstudeerfilm ‘Frits’ is dat rouw.
‘Frits’ gaat over iemand die door ziekte zijn huis moet verlaten. Ik werd geraakt door zijn herkenbare strijd in het proces van loslaten. De nadruk ligt op Frits' geliefde huis en het onvermijdelijke afscheid ervan. Het verval is zichtbaar en een metafoor voor zijn achteruitgang.

Ambities

In de toekomst wil ik verder met het maken van documentaires. Daarbij wil ik experimenteren met het overbrengen van de gevoelens van een personage door de nadruk te leggen op diens omgeving. Een inspiratie voor mij is Hirokazu Kore-eda en dan met name zijn film ‘Maborosi’, waarin hij de visuele compositie gebruikt om de gemoedstoestand van de hoofdpersoon weer te geven. Verder wil ik nog een aantal stages lopen bij makers die me inspireren.

Geleerd tijdens de studie

Vertrouwen op mijn eigen intuïtie en de ruimte nemen om te experimenteren.