Ander thema

FRAAI producties

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik wil mijn startende videoproductiebedrijf: FRAAI producties graag doorontwikkelen. Om dit te bereiken zocht ik naar extra waarde binnen mijn passie en belangrijkste kernactiviteit: visuele storytelling. Vanuit hier ontstond de volgende kwestie: Mijn videoproductiebedrijf wil de waarde van visuele storytelling voor non-profitorganisaties versterken, waarin zowel het proces als het eindproduct van waarde is. Voorgaand aan dit onderzoek had mijn onderneming te weinig USP’s in vergelijking met andere concurrenten. Vanuit hier ontstond de drijfveer richting dit onderzoek. Dit bracht mij bij de onderzoeksvraag:

HOE KAN MIJN VIDEOPRODUCTIEBEDRIJF EEN EFFECTIEVE EN IMPACTVOLLE VIDEOCAMPAGNE LEVEREN VOOR EEN NON-PROFITORGANISATIE WAARIN HET VISUELE STORYTELLING -MAAKPROCES VAN POSITIEVE INVLOED IS OP ZOWEL DE EXTERNE ALS DE INTERNE OMGEVING.

Het doel van deze onderzoeksvraag is het versterken van mijn waardepropositie door de kracht van mijn maakproces ook als meerwaarde in te zetten. Om een antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag heb ik gebruikgemaakt van het design thinking onderzoeksproces. Dit proces bestaat uit verschillende fases waarbinnen verzamelen, onderzoeken, specificeren, testen en implementeren de basis vormen gericht op het zoeken naar oplossingen en kansen. De onderzoeksvraag is onderzocht met desk-, literatuur- en veldresearch en vervolgens getest in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie via verschillende processtappen.

Om deze nieuwe werkwijze werkend te maken veranderde er een paar onderdelen. Ik moest mijn lineaire eenvoudige maakproces veranderen naar een chaordische projectmanagement werkwijze met meerdere processtappen. Daarnaast heb ik de rol van leider aangenomen om grip op het proces en het team te behouden en heb ik meer aandacht besteed aan communicatie en vertrouwen binnen het co-creatieteam.

Uit onderzoek kwam vervolgens naar voren dat participatie van verschillende stakeholders in het maakproces verschillende impactvolle voordelen heeft. Zo draagt het bij aan het creëren van gezamenlijke gedeelde waarde, trots richting de organisatie, vertrouwen richting elkaar, stimuleert het betrokkenheid en verbinding. Al met al bevordert co-creatie organisatieontwikkeling en verbinding.
Het daadwerkelijk volledig implementeren van deze werkwijze heeft echter ook mogelijke nadelen. Het kost veel tijd, geld en extra input voor zowel mijn eigen onderneming als mijn doelgroep. Daarnaast baken ik de doelgroep mogelijk gevaarlijk af en haal ik creatieve vrijheid bij mezelf weg.

Op basis van deze resultaten en de aangepaste werkwijze ben ik tot een implementatieplan gekomen. Deze nieuwe werkwijze is strategisch in te zetten door zowel de oude- als de nieuwe werkwijze aan te bieden richting mijn doelgroep. Door een afweging te maken per project en opdrachtgever kan ik beide diensten blijven aanbieden. Dit haalt het risico op onnodige segmentatie weg, maakt op maat gemaakte productieprocessen mogelijk die mijn doelgroep maximaal ondersteunen en waarin ik als videograaf toch voldoende creatieve vrijheid behoud in de toekomst.
Dit is de video die FRAAI producties in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie en stichting mOERveld heeft gemaakt. We visualiseren de impact van jongeren die cultuur maken aan de hand van het subsidieproject: ‘Terug naar de Toekomst’.

Artist statement

Ik ben Pim van den Heuvel, een jonge, nieuwsgierige filmmaker. Al sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door de kunst van het filmmaken.

Binnen mijn videoproducties ben ik altijd op zoek naar de kracht van verhalen van anderen. Ik denk dat elk verhaal, groot of klein, het verdient om verteld te worden. Ik streef ernaar de kern van het verhaal te ontdekken en er een passende betekenis aan te geven.

Ik heb een grote passie voor verbeelding en emotie.
Binnen FRAAI producties is mijn doel daarom ook om deze passie te laten samenkomen met de verhalen van anderen.

Ambities

Over vijf jaar heb ik me nog meer ontwikkeld op het gebied van videografie, visuele storytelling en ondernemen. Ik heb mijn eigen krachten steeds beter leren kennen en weet deze maximaal in te zetten om mooi werk te maken waar zowel ik als mijn toekomstige klanten trots op zijn. Ik heb een goed functionerend videoproductiebedrijf waarmee ik verschillende krachtige, impactvolle verhalen visualiseer die inspireren en emotioneren. Ik weet precies wie ik ben, wat ik wil en waar ik heen ga.

Geleerd tijdens de studie

De HKU Kunst & Economie heeft me een stukje discipline meegegeven. Het heeft me laten zien dat als je iets graag wilt, je dit echt zelf moet onderzoeken, ontdekken of regelen. Dit zorgt er niet alleen voor dat je veel meer voor elkaar krijgt, het geeft daarnaast ook een veel beter gevoel. Ik denk dat dit stukje doorzettingsvermogen me nog heel vaak gaat helpen in de toekomst.

Daarnaast heeft de studie me ook de impact van samenwerken laten zien. Verbinding met anderen kan ongelooflijk krachtig zijn in de creatieve sector. Waar ik de studie begon met de focus op mijn eigen mening en werk, probeer ik me nu steeds meer te focussen op de impact die we samen kunnen maken. Luisteren, meebewegen en elkaar activeren is hierin essentieel. Videoproducties maak je samen, niet alleen.