Gezondheid en welzijn

Filmpakket om impact van een IC-opname voor naasten te beperken

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Met dit project hoop ik een steentje bij te dragen in het beperken van de impact van een IC-opname voor naasten.

Patiënten komen op de IC terecht wanneer zij kritiek ziek zijn en hoog-technologische, intensieve zorg nodig hebben. Een opname op de intensive care is een zware periode die veel (langdurige) impact heeft op het leven van zowel een patiënt als zijn of haar familie en naasten. Patiënten op de IC moeten vaak kunstmatig in slaap worden gebracht. Dit kan dagen, of wel weken in stand gehouden worden als dit moet. Van de heftigste periode uit hun leven hebben IC-patiënten vaak weinig tot geen herinnering.

De patiënt is hierbij niet het enige slachtoffer. Ook voor de naasten van de patiënt is de periode van de opname erg emotioneel beladen. Er vindt een totaal ontregelende ervaring plaats waarin het leven van naasten radicaal wordt omgegooid. Er is sprake van constante spanning en onzekerheid voor naasten die de opnameperiode van hun dierbare bewust meemaken. Het is een stressvolle, verdrietige en angstige ervaring voor hun. Hierbij wordt soms vergeten dat naasten de IC-periode bewust ervaren, terwijl de patiënt vaak in slaap is.

De angst en onzekerheid die naasten ervaren wordt met dit project aangekaart. Uit vooronderzoek blijkt dat naasten tijdens een opname van hun dierbare op de IC behoefte hebben aan houvast en stabiliteit, ondanks het feit dat deze hen niet gegeven kan worden.

Dit project zet zich in om naasten enige houvast te bieden in de onzekerheid van een IC-opname van een dierbare. Door het in beeld brengen van de verhalen van een naaste, ex IC-patiënt en een Verpleegkundig Specialist hoopt dit project de emotionele overweldiging en onmacht die naasten ervaren enigerwijze in banen te leiden. Er zijn 7 aparte filmpjes gemaakt, met elk een apart thema van de IC. De verhalen van elk van de drie kernbetrokkenen zijn tegenover elkaar afgezet, waardoor het verschil in ervaring en beleving van de verschillende situaties en gebeurtenissen die bij een IC-opname komen kijken duidelijk wordt.
Develop & Deliver Rapport

Artist statement

Als verbinder maak ik gebruik van de talenten en tools uit de creatieve industrie om zo maatschappelijke vraagstukken op te lossen in de wereld daarbuiten. Ik zet creativiteit in in een niet-creatieve setting, namelijk in het geval van mijn afstudeerproject in de medische sector, specifiek de setting van de intensive care.

Ambities

-

Geleerd tijdens de studie

-

Filmpakket om impact van een IC-opname voor naasten te beperken.

Met dit project hoop ik een steentje bij te dragen in het beperken van de impact van een IC-opname voor naasten.

Patiënten komen op de IC terecht wanneer zij kritiek ziek zijn en hoog-technologische, intensieve zorg nodig hebben. Een opname op de intensive care is een zware periode die veel (langdurige) impact heeft op het leven van zowel een patiënt als zijn of haar familie en naasten. Patiënten op de IC moeten vaak kunstmatig in slaap worden gebracht. Dit kan dagen, of wel weken in stand gehouden worden als dit moet. Van de heftigste periode uit hun leven hebben IC-patiënten vaak weinig tot geen herinnering.

De patiënt is hierbij niet het enige slachtoffer. Ook voor de naasten van de patiënt is de periode van de opname erg emotioneel beladen. Er vindt een totaal ontregelende ervaring plaats waarin het leven van naasten radicaal wordt omgegooid. Er is sprake van constante spanning en onzekerheid voor naasten die de opnameperiode van hun dierbare bewust meemaken. Het is een stressvolle, verdrietige en angstige ervaring voor hun. Hierbij wordt soms vergeten dat naasten de IC-periode bewust ervaren, terwijl de patiënt vaak in slaap is.

De angst en onzekerheid die naasten ervaren wordt met dit project aangekaart. Uit vooronderzoek blijkt dat naasten tijdens een opname van hun dierbare op de IC behoefte hebben aan houvast en stabiliteit, ondanks het feit dat deze hen niet gegeven kan worden.

Dit project zet zich in om naasten enige houvast te bieden in de onzekerheid van een IC-opname van een dierbare. Door het in beeld brengen van de verhalen van een naaste, ex IC-patiënt en een Verpleegkundig Specialist hoopt dit project de emotionele overweldiging en onmacht die naasten ervaren enigerwijze in banen te leiden. Er zijn 7 aparte filmpjes gemaakt, met elk een apart thema van de IC. De verhalen van elk van de drie kernbetrokkenen zijn tegenover elkaar afgezet, waardoor het verschil in ervaring en beleving van de verschillende situaties en gebeurtenissen die bij een IC-opname komen kijken duidelijk wordt.