Zorg en welzijn
Diversiteit en inclusiviteit

FF Bloedserieus

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De baarmoeder is een plek waar we oorspronkelijk allemaal vandaan komen. Maar, wat weten we nou eigenlijk over dit lichaamsdeel? De halve wereldpopulatie menstrueert en toch lijkt de fysiologie van de baarmoeder onderbelicht en onbesproken. Afstudeerproject FF Bloedserieus is een ontwerpgericht onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van kennis en ervaringen rondom menstruatiecycli. Samen met ervaringsdeskundigen, betrokkenen en experts onderzoek ik hoe we de samenleving menstruatie sensitief kunnen (her)inrichten.

Menstruatie- en hormoongerelateerde klachten worden nog vaak onbegrepen of niet serieus genomen in de medische wereld, door een gebrek aan kennis over het lichaam met een baarmoeder. Menstruele voorlichting op de basisschool en het middelbaar onderwijs is er weinig tot niet. Én we hebben te maken met veel schaamte en ongemak als we spreken over menstrueren. Welke rol zouden verhalen kunnen hebben in het vergroten van het menstruele welzijn onder jongeren?

Ik besloot te onderzoeken wat mensen weten over menstruatiecycli. Ruim 40 personen tussen de 20 en 40 jaar tekenden hun huidige kennis over de werking van menstruatiecycli. Op de tekeningen is te zien wat mensen wel en vooral (nog) niet weten. Het visualiseert een gebrek aan kennis en laat zien dat mensen bij onwetendheid geneigd zijn mythes aan te halen. Oude denkbeelden houden het menstruatietaboe onbewust nog bewust in stand. De inzichten van betrokkenen werden het startpunt van FF Bloedserieus om nog meer verhalen en inzichten te verzamelen.

Artist statement

Mijn naam is Puck Wijdeveld (zij/haar). Ik ben een beelddenker, sensitief, een maker, een vertaler, luisteraar en verhalenverzamelaar. Ik houd me vooral bezig met onderwerpen als het menstruatietaboe, seksualiteit en gender binnen het domein onderwijs en gezondheidszorg. In mijn werk staat zichtbaarheid creëren voor onzichtbare verhalen centraal.

Mijn kracht ligt in het verbeelden van de urgentie van een probleem om op deze manier bewustzijn te vergroten. Verborgen kennis en ervaringen van betrokkenen zijn hierin de rode draad. Ik vind het belangrijk dat betrokkenen een stem krijgen en de transitie naar een gelijkere wereld gemaakt kan worden. Het verbeelden van deze verschillende ervaringen kan ervoor zorgen dat werelden even samen mogen komen.

Ambities

In de toekomst zal ik me blijven inzetten voor het menstruele welzijn en gezondheid onder jongeren! Er is nog meer menstruatiemuziek én het album is omgevormd tot een voorstelling, een platform en/of lesmaterialen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn Bachelor Design for Change and Innovation heb ik geleerd hoe je de tussenruimte kunt inrichten. De tussenruimte is de plek waar mensen afscheid nemen van het oude en zich gaan bewegen naar het nieuwe. Hoe neem je mensen vanuit vertrouwen mee in dit proces? Hoe zorg je dat mensen samen drager worden van een oplossing of verandering?

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

- Expositie FF Bloedserieus, BLAD festival, georganiseerd door Loes Tenden en Rosalie Blom, september 2023.
- Expositie FF Bloedserieus, Dutch Design Week 2023, Women and Design Market at the Steentjeskerk Eindhoven, georganiseerd door Charis Stephanie, oktober 2023.
- Empowered gynaecologisch onderzoek, panelgesprek, Dutch Design Week 2023, Steentjeskerk Eindhoven, georganiseerd door sociaal onderzoeker Françoise Molenaar, oktober 2023.
- FEMtalk, De FF Bloedserieuze talkshow, georganiseerd door Lux Nijmegen, maart 2024.
- Je mag me alles vragen, menstruatiemuziek, georganiseerd door NimmaTalks, april 2024.

Menstruatiemuziek als nieuwe vorm van voorlichtging

Gaandeweg het onderzoek wordt het duidelijk dat FF Bloedserieus een verzameling is van ervaringen en inzichten van betrokkenen. Er ontstaat een bloedserieus stemgeluid dat gehoord en gezien wilt worden. Om het stemgeluid nog meer te laten klinken, besluit ik om alle verhalen te bundelen tot menstruatiemuziek. De Menstruatie Muziek is een nieuwe vorm van menstruele voorlichting, gebaseerd op verhalen van alle deelnemers van het onderzoek.

Kom je mij opzoeken tijdens de Exposure? Je kan de verhalen verwonderen, de menstruatiemuziek luisteren en/of met mij in gesprek gaan over van alles rondom menstruatiecycli.