Inclusie en diversiteit
Gezondheid en welzijn

Facking Vaderdag

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De hybride documentaire Facking Vaderdag laat de worsteling zien van Sascha, Isabel en Oliver met de fysieke en mentale gevolgen van hun traumatische ervaringen. De film wordt geleid door een voorgelezen brief van Sascha aan haar overleden vader. De focus ligt op het grote contrast tussen de innerlijke beleving van de personages en hoe zij zich verhouden in de buitenwereld. Ze proberen hun weg te vinden in een individualistische wereld, waar ze opnieuw de connectie zoeken met zichzelf en met hun omgeving. De personages staan even stil, om een weg te kunnen zien in de waas van chaos dat trauma kan creëren.

Artist statement

Ik vertel verhalen van mensen die niet in woorden te bevatten zijn. We zien enkel de buitenkant van de mensen om ons heen, maar de innerlijke beleving wordt verborgen gehouden. Door deze beleving met behulp van een audiovisuele ervaring te onthullen wil ik begrip opwekken, zodat we beter met elkaar maar ook met onszelf in connectie staan.

Ambities

Over vijf jaar zou ik graag als professionele documentaire maker verschillende verhalen aan het licht hebben gebracht die de vooroordelen en discriminatie in onze maatschappij tegenspreken. Door middel van regieschap en montage hoop ik mijn stem te kunnen gebruiken en mijn eigen stijl verder te ontwikkelen tot een middel dat mensen dichtbij elkaar brengt.

Geleerd tijdens de studie

Afgelopen vier jaar heb ik veel geleerd over de filmwereld en de vele takken waar deze uit bestaat. Echter ligt het belangrijkste wat ik heb geleerd bij mijn eigen makerschap. Ik weet hoe ik mij als maker in de wereld wil positioneren en ik weet wat voor films ik wil gaan maken. Waar ik eerst onzeker in mijn schoenen stond, kan ik nu hard roepen dat ik achter mijn eigen visie en motivatie sta.