Beeldende kunst
Film, video
Film: Experimenteel
Social design
Inclusie en diversiteit

(ernstige) Psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt

Laura Bruin
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
In samenwerking met makers uit het kunstdomein voerde ik een artistieke interventie uit en zijn talenten ingezet om emoties te kanaliseren en een vorm te geven: een zelfbedachte, uitgevoerde en kunstzinnige therapie. Daaruit vloeide een persoonlijke video voort, waarin diverse artistieke uitingen in woord, beeld en geluid samenkomen. Dit verhaal betreft de (innerlijke) belevingswereld, waarin de fases doorlopen worden waar de personage vandaan komt en waar zij nu staat. Haar talenten zijn vertaald naar een poëtisch gedicht, gevisualiseerd in een illustratie en is er een specifieke melodie gecomponeerd voor deze video.