Ander thema

Enter No Man's Land

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het onderwerp van het afstudeertraject betrof het herontwikkelen van muziekplatform No Man’s Land, gebaseerd op de behoefte vanuit de doelgroepen - studenten, makers en professionals-, waarbij kennisdeling, netwerk en community centraal staan. Middels verschillende theoretische en creative methoden, is er gewerkt aan het realiseren van een nieuwe versie van het muziekplatform No Man's Land. De oplossing? Een nieuwe, uitgebreidere, herkenbare basis van platform No Man’s Land, met als focuspunten: community en een geoptimaliseerde navigatie. No Man’s Land, dé community voor de muziekindustrie. Een centraal punt waar ruimte is voor kennisdeling, netwerk, ontwikkeling en meer. "Exceed what is by imagining what is yet to come" - No Man's Land.
Beelden van mijn stand op Exposure
Beelden van mijn stand op Exposure

Artist statement

Mijn fascinatie ligt bij ontwikkeling, in welke vorm dan ook. Het fascinerende van de term ontwikkeling, is dat dit betrekking kan hebben op heel veel verschillende gebieden. No Man's Land is een partij die bekend staat om talentontwikkeling, daarnaast investeren ze in alles omtrent kennisdeling, ontwikkeling, productie en community met betrekking tot de Utrechtse muziekindustrie - middels samenwerkingen en een gevarieerd, te combineren aanbod. Daarbij heb ik me gericht op het herontwikkelen van een uitgebreidere, herkenbare basis van het platform No Man's Land. Één plek, niemandsland, waar de muziekindustrie kan samenkomen en een community kan vormen. Met een landelijke community positionering dicht het platform een gat in de muziekindustrie, waarmee de behoeftes van de doelgroepen - muzikaal en zakelijke studenten en professionals - op een landelijke schaal bevredigd worden.

Ambities

Ik streef ernaar om binnen vijf jaar een organisatorische functie binnen de muziekindustrie uit te oefenen, een functie die tevens raakvlakken heeft met ontwikkeling. Tot die tijd wil ik mezelf blijven ontwikkelen middels het volgen van bijvoorbeeld cursussen. Verder zou ik graag de muziekindustrie nog beter leren kennen door het uitoefenen van vrijwilligersfuncties.

Geleerd tijdens de studie

Gedurende de opleiding heb ik mijn kennis mogen uitbreiden en mezelf mogen ontwikkelen op verschillende gebieden, zowel theoretisch als persoonlijk als professioneel. Er zijn me veel dingen bijgebleven, maar groepsdynamica/visieontwikkeling en het verrichten van een ontwerpgericht onderzoek zijn me met name bijgebleven. Ik heb geleerd wat er nodig is om een team succesvol te laten functioneren en wat er nodig is om zelf succesvol te kunnen functioneren. Daarnaast het verrichten van een ontwerpgericht onderzoek middels Design Thinking. Het verzamelen, analyseren en definiëren van een probleemstelling en het ontwerpen en testen van de oplossing hierop, en natuurlijk alle factoren die hierin meespelen - zoals methodes, communicatie, co-creatie en meer.