Ander thema

Efficiëntere samenwerking tussen festivalorganisatie en externe partij

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
CTF Café Connect is ontstaan vanuit mijn passie voor festivalproducties. Na eerdere stages waarin ik mijn interesse in dit vakgebied ontwikkelde, begon ik te merken dat veel festivals vasthielden aan traditionele werkmethoden. Dit bracht mij ertoe te onderzoeken hoe deze processen efficiënter konden worden georganiseerd.

Tijdens gesprekken met festivalmedewerkers en experts ontdekte ik zowel erkenning voor verbetermogelijkheden als weerstand tegen verandering vanwege tijds- en budgetbeperkingen, en zorgen om verlies van sociale cohesie. Mijn aandacht verschoof naar de samenwerking tussen Café Theater Festival en hun partnercafés, wat een veelbelovend gebied voor verbetering bleek te zijn.

Samen met Café Theater Festival ben ik gaan onderzoeken hoe de samenwerking en communicatie tussen hun organisatie en hun belangrijkste partners, de cafés, efficiënter en geoptimaliseerd konden worden. Goede samenwerking en communicatie tussen beide partijen zijn immers essentieel voor een soepel verloop van festivalproducties. Dit leidde tot de volgende ontwerpvraag: "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het contact tussen Café Theater Festival en hun partnercafés goed onderhouden blijft, dat de cafés op een gebruiksvriendelijke manier informatie ontvangen en dat er een samenhorigheidsgevoel wordt gecreëerd, om zo de samenwerking tussen beide partijen te versterken en efficiënter te maken?"

Om deze vraag te beantwoorden, ontwikkelden we CTF Café Connect, bestaande uit drie complementaire elementen: het fysieke tussengesprek om het contact tussen CTF en de cafés te onderhouden, een informatieve website voor het gebruiksvriendelijk ontvangen van informatie door de cafés, en het kick-off event voor het creëren van een samenhorigheidsgevoel tussen alle partijen en een goede start van de festivalperiode.

Deze oplossing is niet alleen toe te passen op de organisatie van het CTF, maar kan ook dienen als format voor andere festivalorganisaties die merken dat de samenwerking met hun partners afneemt.

Artist statement

De afgelopen jaren heb ik mijn interesse steeds meer zien groeien in de evenementenbranche. Na het opdoen van verschillende werkervaringen heb ik mij vooral gericht op de festivalbranche, met een specifieke focus op productie. Met name de niche van multidisciplinaire festivals heeft mijn volledige aandacht getrokken. Ik voel mij het meest aangetrokken tot deze unieke en veelzijdige evenementen, waar creativiteit en diversiteit samenkomen om een onvergetelijke ervaring te creëren voor het publiek.

Ambities

Mijn doel na het afstuderen is om als zelfstandige (ZZP'er) te gaan werken binnen diverse festivalorganisaties, waarbij ik mijn ervaring en contacten die ik tijdens mijn studie heb opgedaan, zal benutten. Momenteel ben ik al werkzaam bij mijn stageadres en heb ik tijdens interviews voor mijn afstuderen meerdere waardevolle contacten gelegd. Mijn ambitie is om over vijf jaar fulltime als producent te werken bij een multidisciplinair festival. Dit doel vormt de richting waarin ik mijn carrière wil laten groeien, en ik ben vastbesloten om de nodige stappen te zetten om dit te bereiken.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste inzicht dat ik tijdens mijn studie heb verworven, is dat het cruciaal is om gewoon actie te ondernemen en het vertrouwen te hebben dat dingen uiteindelijk wel goed zullen komen. Te veel bezig zijn met perfectie en je zorgen maken over mogelijke mislukkingen verspilt kostbare tijd. De afgelopen tijd zijn er tal van prachtige kansen op mijn pad gekomen, simpelweg omdat ik ze moest aangaan voor mijn studie, zoals meeloopdagen, interviews en stages. Dit zijn niet alleen ervaringen die ik na mijn afstuderen meeneem, maar ook concrete kansen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanuit mijn stage de hele zomer daar te werken, of zelfs werk aangeboden te krijgen tijdens een interview. Het leggen van contacten en het vergroten van mijn netwerk is van onschatbare waarde gebleken.