Diversiteit en inclusiviteit

Een prikkeling van de zintuigen 'Aan de Horizon'

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De zin Kijk, ruik en proef of het nog goed is zal vele mensen bekend in de oren doen klinken. De achterliggende boodschap is dat de informatie van één enkel zintuig nietszeggend kan zijn, maar dat de combinatie van meerdere zintuiglijke ervaringen men een breder perspectief kan bieden. Een dergelijke multi-sensorische ervaring is ook mogelijk binnen de kunsten, waarbij een schilderij gevoelsmatig tot leven kan komen door de prikkeling van meerdere zintuigen.

Mijn achterliggende wens gedurende het afgelopen jaar is geweest om de museale ervaring te verlevendigen door het toevoegen van multi-zintuiglijke ervaringen binnen een museale context, waardoor meer mensen de wonderlijke wereld van de kunsten ontdekken. Ik heb tijdens mijn afstudeeronderzoek dan ook ingezet op het versterken van kunst door meerdere zintuigen te prikkelen in een museumbezoek. Door geur en geluid toe te voegen aansluitend op de kunstwerken uit de tentoonstelling 'Aan de Horizon' in het Centraal Museum te Utrecht, zullen de bezoekers tijdens de Expo een multi-sensorische ervaring in de kunsten kunnen beleven.

Artist statement

Kun je meer zien door geluid en reuk? Wij mensen bezitten vijf zintuigen, maar realiseren wij ons dat we kunst veelal met enkel één zintuig ervaren? We maken met name gebruik van ons zicht in een museumbezoek; de kunstwereld is dan ook vooral gefocust op de visuele oriëntatie. In ons dagelijks bestaan wordt ons gehele zintuigenpakket continue geprikkeld, dus waarom zouden we deze zintuiglijke ervaring niet meenemen naar de museumvloer? Mijn afstudeerproject staat in het teken van de toegevoegde zintuiglijke ervaringen geur en geluid bij beeldende kunst, gericht op zomertentoonstelling van het Centraal Museum.

Ambities

Er komen tal van ideeën en beelden in mijn hoofd op als ik mezelf probeer voor te stellen over vijf jaar en die hebben allemaal iets unieks en interessants. Voor mij is het het meest van belang om me te omgeven in een motiverende en inspirerende omgeving, zowel qua locatie en als in de mensen om me heen. Gedurende lange tijd fantaseer ik over een plek waar verschillende kunstdisciplines samenkomen en elkaar versterken en inspireren, waaronder muziek, beeldende kunst en woordkunst. Misschien in de vorm van een creatief café, waarin mensen in een ongedwongen sfeer hun interesses kunnen vormen en ontplooien en inspiratie vinden in elkanders werk en visie. Ik denk in ieder geval dat mijn interesse in beeldende kunst en muziek een belangrijke rol gaat spelen en mijn - vanaf het begin van mijn studie en nog steeds tot op de dag van vandaag groeiende - interesse in de jaren '60 in al zijn facetten. De tijd zal leren welke exacte vorm het zich aan zal gaan nemen.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb me de afgelopen vier jaar tijdens mijn loopbaan Kunst en Economie gewaand in een circus van verwondering. De creatieve industrie heb ik als levendig ervaren, met name door de vele inspirerende mensen die ik heb leren kennen en de prachtige projecten die door de samensmelting van mensen hun unieke talenten tot stand zijn gekomen. Tijdens mijn studie heb ik ondervonden dat het slaan van een brug tussen verschillende disciplines mijn grootste interesse wekt. Verbinding creëren waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Ook het tot uiting brengen van mijn eigen creativiteit heeft me inspiratie gebracht, waar de seminars die ik gevolgd heb een grote rol in hebben gespeeld. Ik ben zelf meer gaan schrijven, muziek gaan maken en ontwerpen. Door me te omgeving met creatieve en vrije geesten heb ik mezelf kunnen motiveren om mijn eigen ideeën daadwerkelijk tot uiting te brengen.

Verder voel ik dankbaarheid voor hoe mijn denkwijze zich verder ontplooid en verbreed heeft tijdens mijn studieloopbaan. Door kennis en kunde opgedaan te hebben op allerlei verschillende vakgebieden, heb ik vele inzichten en vaardigheden opgedaan en een kijkje kunnen nemen in allerhande soorten vakgebieden. Het ene natuurlijk altijd aansprekender dan het andere, maar het heeft voor mij absoluut gewerkt om overal even 'rondgeneusd' te hebben, zodat ik er simpelweg achter ben gekomen wat me aanspreekt en bij me past. Daarbij is mijn vertrouwen gegroeid en dit groeit nog steeds elke dag.