Diversiteit en inclusiviteit

Een podium voor creatieve nieuwkomers

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
'Instroom zo groot als een stad' en 'Kansloze asielplaag ongehinderd verder'. Dit zijn woorden die de media en politiek gebruiken om te verwijzen naar mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Deze negatieve bewoordingen en beelden overspoelen ons en hebben invloed op de beeldvorming over nieuwkomers, wat kan leiden tot vooroordelen en benarde situaties waarin deze mensen zich kunnen bevinden. In gesprekken met verschillende experts en mensen met een vluchtelingenachtergrond tijdens mijn onderzoeksfase, werd de negatieve beeldvorming dan ook vaak benoemd als een aanzienlijk probleem in de Nederlandse samenleving.

Om een positievere benadering te geven aan dit onderwerp en bewustwording te creëren over het creatieve potentieel dat nieuwkomers naar Nederland brengen, wilde ik met mijn afstudeerproject de focus leggen op de vele talenten van nieuwkomers.
Tijdens mijn zoektocht naar organisaties die zich hiermee bezighouden, ben ik uitgekomen bij 'Gevluchte Kunst'. Gevluchte Kunst streeft ernaar om de vooroordelen en negatieve beeldvorming rond nieuwkomers tegen te gaan door het delen van inspirerende verhalen van creatieve nieuwkomers (kunstenaars) en het bieden van een podium waar de krachten en talenten van deze individuen worden benadrukt.
Gevluchte Kunst is een klein en jong bedrijf en heeft behoefte aan een sterkere positionering van het bedrijf, waarbij de branding goed wordt bekeken en wordt aangesterkt, zodat ze de kunstenaars met wie ze werken op een succesvolle manier een podium kunnen geven.

Voor Gevluchte Kunst werk ik aan de ontwikkeling van een brandbook en wil ik met behulp van storytelling verschillende vormen van content bedenken waarbij de verhalen en talenten van de kunstenaars op een interessante en aantrekkelijke manier gedeeld kunnen worden. Op deze manier streef ik ernaar om Gevluchte Kunst succesvol te positioneren en tegelijkertijd creatieve nieuwkomers een podium te geven. Het brandbook zal dienen als een leidraad voor de visuele en verbale identiteit en communicatiestijl van Gevluchte Kunst, terwijl de diverse contentvormen zullen helpen om het verhaal en de missie van het bedrijf effectief over te brengen en tevens een platform te bieden aan de kunstenaars. Op deze manier streven we ernaar om een positieve impact te hebben en een inspirerende omgeving te creëren van en voor mensen die hun thuisland zijn ontvlucht, en tegelijkertijd om bewustwording te creëren en het publiek van Gevluchte Kunst te inspireren.

Artist statement

Vanaf jongs af aan ben ik geïnteresseerd en geïntrigeerd door verschillende culturen. Het inspireert me dat mensen uit verschillende landen unieke gewoonten en tradities hebben en uit ervaring heb ik gemerkt dat we elkaar op deze manier veel kunnen leren.
Zo zijn er veel nieuwkomers die naar Nederland zijn gekomen die ontzettend veel mooie dingen maken, en ik vind het jammer dat dit potentieel aan creativiteit van deze mensen nog ondergewaardeerd wordt of niet genoeg wordt gezien in Nederland. Met mijn afstudeerproject krijg ik de kans om hier verandering in te brengen.

Als student Kunst en Economie heb ik geleerd om een brug te slaan tussen verschillende disciplines en om hieruit verschillende kwesties, met een oplossingsgerichte blik te benaderen. Mijn expertise ligt op het gebied van management, waarbij ik mij richt op het ondersteunen van creatieve ondernemers.

Ambities

In de komende jaren wil ik mezelf de ruimte geven om te ontdekken welke richting ik professioneel wil inslaan. Belangrijk voor mij is dat ik kan blijven groeien en mezelf kan uitdagen. Ik zie mezelf werken met inspirerende mensen om mij heen en ben de afgelopen jaren tijdens deze studie ook zeker geïnspireerd geraakt door de creativiteit van anderen. Mijn passie voor creatie en mooie dingen zal me blijven stimuleren om nieuwe wegen te verkennen en mezelf verder te ontwikkelen. Ik weet dat ik nog lang niet uitgeleerd ben en kijk uit naar de mogelijkheden en kansen die ik nog kan aangrijpen.

Geleerd tijdens de studie

Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd tijdens Kunst en Economie is dat niets te gek of te moeilijk is, zolang je er zelf maar achter staat. Wanneer je zelf in iets gelooft, ben je in staat om dit over te brengen op anderen. Ook heb ik geleerd dat zelfs als het soms lijkt alsof je niet vooruitkomt, alle kleine beetjes helpen om je dichter bij het eindresultaat te brengen.