The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn project gaat over vergeten. Een onderwerp wat vaak aanbod komt in combinatie met herinneringen maar nooit op zichzelf. Ik benader dit onderwerp als een ervaring. Iets wat je bent vergeten weet je niet meer, is beeldmooi, vormloos en emotieloos. Hoewel je het niet over dingen kan hebben die je bent vergeten, aangezien je dit niet meer weet, focus ik mij op het gevoel als iets langzaam wegglipt. Het ligt op het puntje van je tong maar toch is het je ontglipt. Langzaam voel je hetgeen wat je wist in een groot zwart gat verdwijnen.

Artist statement

Binnen mijn werk focus ik mij vooral op mijn fascinatie voor het ongrijpbare zoals herinneringen, gevoelens en de uitingen daarvan. Een leidende vraag in mijn werk is: Welke invloed hebben foto's op ons en hoe beïnvloedt dit ons geheugen? Het zichtbaar en tastbaar maken van deze onderwerpen zorgt ervoor deze beter te begrijpen. In mijn werk maak ik vaak gebruik van letterlijke vertaalslagen. Ik probeer een gevoel om te zetten naar een object. De foto moet een gevoel uitstralen, maar ook gevoeld kunnen worden. Door meerdere zintuigen van de kijker te prikkelen moet de emotie van de foto overgebracht worden. Dat wat je wel kunt voelen, maar niet kunt zien fascineert me en dwingt me te experimenteren met verschillende materialen en technieken om het onzichtbare zichtbaar te maken.

In mijn werk onderzoek ik de grenzen van het medium fotografie en experimenteer ik met technieken en materialen. Materiaal speelt voor mij een grote rol. Het inspireert me. Mijn maakproces vloeit voort uit een connectie met materiaal. Hierin speelt het medium fotografie en de foto zelf vaak een leidende rol. Vanuit experimenten met materialen en technieken vloeien mijn projecten voort. Veel van de beeld experimenten worden niet gebruikt als eindwerk, maar dienen als een groot onderzoek naar het begrijpen van een onderwerp.

Ambities

Over vijf jaar wil ik graag actief bezig zijn met mijn eigen projecten. Ik hoop dat ik hier, in combinatie met commercieel werk, volledig van kan rondkomen. Hierbij hoort een studio die ruimte biedt voor veel verschillend beeld en materiaal experiment met verschillende andere makers.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik geleerd heb tijdens mijn studie is het bedenken en uitwerken van concepten op een eigen wijze. Het totaal vastbijten in een onderwerp en je eigen kijk hierop vertalen naar de buitenwereld.