The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Een gamer wordt geconfronteerd met de realiteit van zijn overmatige computergebruik. ECH0__0 gaat over de verstorende werking van een videogame- en internetverslaving op het waarmaken van je dromen. In deze korte film-installatie ervaart de kijker vanuit het perspectief van het beeldscherm hoe benauwend een digitale verslaving kan zijn. ECH0__0 activeert tot introspectie.

Speelduur: 10 minuten

Work in progress

Artist statement

Ik speel Tetris met animatiefilm, installatiekunst, concepting, motion design en illustratie. In de connecties die ik daar maak, vertel ik verhalen waar de mens in zijn dualistische relatie tot technologie en zijn kwetsbaarheid in verbinding met zichzelf en anderen centraal staat. Inspiratie vind ik in de mensen om me heen, ambient muziek, de natuur en filosofische en magisch realistische verhalen. Op creatieve wijze wil ik aanmoedigen tot zelfreflectie en zelfkennis in een wereld die steeds digitaler wordt.

Perrin van den Bosch

Ambities

Blijven ontdekken, blijven delen, blijven leren. Ik wil sowieso nog een korte film maken. Maar zou graag aan grotere producties, films en creative projecten werken. Graag blijf ik samen maken en vind ik steeds meer mensen die daar net zo blij van worden als ik. Maar zie mijn toekomst als geslaagd als ik mijzelf gebleven ben en nog steeds durf te gaan voor wat ik wil.

Geleerd tijdens de studie

Wat voor mij de meest waardevolle les is geweest tijdens mijn studie is het belang en het voordeel van een creative en makende omgeving. Medestudenten, collega's, peers en vrienden, ik leer zoveel van de mensen om mij heen.

:)_