Zorg en welzijn
Diversiteit en inclusiviteit

Door een culturele bril

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Op 1 september 2022 woonden er bijna 5 miljoen mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Dit is 26% van de totale bevolking. Het aantal mensen met een migratieachtergrond zal de komende jaren alleen maar blijven stijgen. Dit blijkt uit het onderzoek van Verkenning Bevolking 2050. Met steeds meer mensen vanuit een diverse etnische, religieuze en culturele achtergrond is interculturele communicatie van groot belang. Daarbij is de zorgsector bij uitstek een sector waarin het van groot belang is, goed te communiceren, zowel voor de zorgverleners als zorgvragers. Het gaat immers over de gezondheid van mensen. Daar wil ik met afstudeeronderzoek een bijdrage aan leveren.
Met de ontwikkeling van een inclusieve communicatietraining voor zorgverleners wil Credocor, mijn externe partij, artsen zich er bewust van laten worden dat in de communicatie met patiënten die culturele achtergrond een belangrijke rol speelt. De vanzelfsprekendheden, gewoonten en het gedrag dat er tot nu toe ingesleten is bij artsen, zal losgelaten moeten worden. Artsen zullen moeten leren om te spreken ‘met’ de patiënt in plaats van ‘over’ de patiënt. Credocor heeft mij gevraagd dit patiëntenperspectief te onderzoeken. Ik ben hier graag op in gegaan omdat ik vanuit mijn eigen ervaring weet hoe relevant de kennis van elkaars culturele achtergrond is.

De ontwerpoplossing is een advies in beeld en tekst geworden waarin de wensen en behoeften van de patiënt centraal staan. Samen met fotografe Julia Grosfeld is de gevoels- en belevingswereld van patiënten in beeld gebracht. Tijdens het ontwerpproces zijn de prototypes getest en ontwikkeld tot een oplossing.
Ik heb gekozen voor samenwerking met een fotograaf omdat visualisatie een krachtige en impactvolle manier is om taalbarrières te overwinnen. Uit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse taal vaak een groot obstakel is voor patiënten met een migratieachtergrond.

Artist statement

Met dit afstudeerproject heb ik de positie van een verbinden aangenomen. Zo heb ik een verbinding gelegd tussen de creatieve sector en gezondheidszorg. De creatieve sector biedt een platform voor zelfexpressie en creatieve uitingen. Door gevoels- en belevingswereld van mensen met een migratieachtergrond te betrekken bij creatieve projecten, kunnen ze hun eigen verhalen, ervaringen en perspectieven delen. Dit kan bijdragen aan hun empowerment, het vergroten van hun zelfvertrouwen en het versterken van hun stem in de samenleving.

Ambities

Na de studie Kunst en Economie kies ik ervoor om mijn kennis verder in te zetten voor sociale impact. Ik zou willen werken aan projecten die kunst gebruiken als een middel om positieve sociale en economische resultaten te bereiken. Het expertisegebied, verbinden, waar ik me het afgelopen jaar in bevonden heb, neem ik mee in mijn toekomstige werkveld.

Geleerd tijdens de studie

Kunstenaars en culturele professionals moeten vaak ondernemersvaardigheden ontwikkelen om succesvol te zijn. De studie Kunst en Economie geeft inzicht in het begeven in de zakelijke en managementpraktijken die relevant zijn voor de kunstwereld. Ik heb tijdens deze studie mijn creativiteit jarenlang gestimuleerd en geïnnoveerd in een breed kader van economische ontwikkelingen. De studie heeft inzicht in de (complexe) relaties tussen kunst, cultuur en economie, en hoe deze elkaar wederzijds beïnvloeden.