Ander maatschappelijk thema

Donation Design

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
“..of überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie dvd opzetten. Dat kan allemaal.” Aldus ex-minister Hugo de Jonge in het kader van de verplichte Corona-toegangstesten in april 2021.
Deze uitspraak deed mij persoonlijk veel pijn. Het voelen en beleven van muziek van mijn favoriete artiesten samen met mijn vrienden is een belangrijke uitlaatklep voor mij. Het lijkt of de waarde van cultuur door de overheid steeds minder wordt ingezien, met als gevolg dat subsidies vanuit diezelfde overheid voor kunst en cultuur sterk afnemen, ook bij poppodia. Daarom is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt naar andere (extra) inkomstenbronnen. Dit kan bijvoorbeeld door alternatieve financiering, oftewel andere inkomsten dan subsidie, kaartverkoop en horeca inkomsten.
In de klassieke muziekindustrie wordt dit al vaker toegepast, bijvoorbeeld door donaties te vragen aan bezoekers en sponsoren te zoeken binnen het bedrijfsleven. Alleen is er binnen de popsector weinig bekendheid met deze financieringsvormen, terwijl deze een goede kans voor extra inkomsten kunnen bieden. Want wat zou het mooi zijn als poppodia weten hoe ze alternatieve financiering kunnen inzetten, om extra inkomsten te genereren en hiermee hun missie en visie kunnen bereiken.

Voor mijn onderzoek heb ik gezocht naar een organisatie, waarbij ik in de rol van manager verbeteringen zou kunnen aanbrengen met als doel om alternatieve financieringsbronnen aan te boren. Uiteindelijk kwam ik terecht bij EKKO, een cultuurpodium in Utrecht met een breed spectrum aan livemuziek, clubnachten en spoken word. Samen kwamen we op de ontwerpvraag: “Op welke manier kan podium EKKO het beste (kleine) eenmalige donaties vragen aan haar bezoekers, zodat er een nieuwe inkomstenbron ontstaat voor EKKO?”

Na veel gesprekken te hebben gevoerd met de doelgroep van EKKO, maar ook met concertgangers in het algemeen kwam veel bruikbare informatie naar voren. Hieruit bleek dat bezoekers van een podium bereid zijn om te doneren aan een poppodium als:

• De donateur wordt meegenomen in het verhaal van waar het gedoneerde geld aan besteed wordt;
• De donatie op een creatieve manier gevraagd wordt;
• Als de donateur iets voor zijn donatie terugkrijgt;
• Tot slot zou het de bezoekers nog meer activeren om een donatie te doneren als de tegenprestatie een exclusief item/beleving is.

Hieruit is mijn product ‘Donation Design’ ontstaan. Donation Design is een plan voor een organisatie om eenmalige donaties te vragen aan zijn of haar publiek. Bezoekers van een organisatie kunnen een speciaal ontworpen donatie-product kopen dat passend is bij de organisatie. Het donatie-product wordt ontworpen door een maker die een connectie heeft met de desbetreffende organisatie en het doel waar uiteindelijk het gedoneerde geld aan besteed wordt. Het verhaal van de verbinding tussen de organisatie, de ontwerper van het donatie- product en het doel waarvoor het gedoneerde geld wordt ingezet, wordt aan de donateur verteld door middel van een QR-code op het product.

Het concept heb ik vervolgens getest door:

• Samen met EKKO te kijken naar de haalbaarheid van het concept;
• Te kijken of het concept aanslaat bij het publiek van EKKO;
• Te onderzoeken of makers bereid zijn om een donatie-product te ontwerpen voor een organisatie en of ze daar iets voor terug verwachten.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn onderzoek een wezenlijke bijdrage kan leveren om extra inkomsten te genereren voor de culturele sector en de poppodia in het bijzonder.

Artist statement

Tijdens het maken van mijn afstudeerwerk heb ik veel kennis vergaard over alternatieve financiering voor poppodia. Mijn interesse ligt hier omdat ik van mening ben dat alternatieve financiering door middel van donaties, samenwerkingen met andere organisaties en fondsenwerving vaker geïmplementeerd moet worden binnen culturele organisaties om zo extra inkomstenbronnen en kennis te genereren. Daarom ben ik tijdens mijn afstuderen gaan kijken of ik hierin ik iets kon betekenen voor een organisatie. Ik kwam bij podium EKKO terecht en heb voor hen onderzocht hoe zij eenmalige donaties kunnen vragen aan hun publiek. Hieruit is mijn product 'Donation Design' ontstaan wat eventueel ook geïmplementeerd kan worden bij andere culturele organisaties. Bij het ontwerpen van het product heb ik rekening gehouden met de behoeftes en wensen van EKKO en haar publiek.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik iets betekend te kunnen hebben voor culturele organisaties op het vlak van financiering en/of (klanten/partner) binding. Zo hoop ik een baan te vinden wat te maken heeft met fondsenwerving, zakelijke verhuur, donateurschap, partnerships of sponsoring binnen de culturele industrie.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik mij kunnen ontwikkelen in verschillende vaardigheden. Zo heb ik zelf de veel kennis vergaard over marketing, storytelling, de muziek industrie, (alternatieve)financiering en het organiseren van evenementen.