The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het project heeft als doel mensen aan te moedigen om hun eigen beslissingen te nemen en hun eigen mening te vormen zonder beïnvloed te worden door hun omgeving. Het idee is om een kleinschalig project te creëren dat de kracht van individuen benadrukt en laat zien dat ze in staat zijn hun eigen pad te kiezen.

De kern van het project is een grote pil die gemaakt wordt, waar mensen doorheen kunnen kijken. De pil wordt verdeeld in twee delen, waarvan de ene helft rood is en de andere helft blauw. Hierdoor kunnen mensen verschillende beelden zien die tegelijkertijd worden afgespeeld. De beelden tonen dezelfde persoon in twee verschillende situaties: nuchter en onder invloed van drugs.

Het doel van de beelden is om mensen te informeren over drugsgebruik en de rauwe waarheid te tonen over de effecten van drugs op dezelfde persoon. Hierdoor kunnen mensen hun eigen mening vormen over wat ze met drugs willen doen. Het project richt zich specifiek op het probleem van beïnvloeding door de omgeving als het gaat om drugsgebruik.

De bedoeling is om de kijkers te laten zien dat ze zelf hun eigen mening kunnen vormen, los van de invloeden van anderen. Door de beelden van de persoon nuchter en onder invloed te tonen, wil het project de kijkers laten nadenken over de gevolgen van drugsgebruik en hen in staat stellen een eigen standpunt in te nemen.

Het project vereist het maken van twee video's, een voor de nuchtere staat en een voor de onder invloed zijnde staat van de persoon. Deze video's worden vervolgens bewerkt en over elkaar gelegd met behulp van kleurfilters (rood en blauw) om beide situaties tegelijkertijd te kunnen bekijken.

Om het project te realiseren, wordt er gebruik gemaakt van software zoals After Effects en Premiere Pro. Het is een proces van trial-and-error, waarbij testen worden uitgevoerd en indien nodig hulp wordt ingeroepen.

Dit project is bedoeld om mensen bewust te maken van hun eigen beslissingskracht en hen te laten inzien dat ze niet blindelings anderen hoeven te volgen. Het focust specifiek op drugsgebruik en wil mensen voorzien van informatie, zodat ze hun eigen mening kunnen vormen over dit onderwerp.

Artist statement

Als mixed media kunstenaar uit Amsterdam, die verschillende disciplines combineert zoals fotografie, schilderkunst en digitale bewerking, hoop ik over vijf jaar nog steeds betrokken te zijn bij mijn eigenzinnige zijprojecten. Het zijn juist deze projecten waar ik het meest van geniet. Mijn wens is om te werken aan projecten die een zekere relevantie hebben en tegelijkertijd mensen een gevoel van verwondering schenken. Ik geloof namelijk dat de kracht van projectiekunst juist daar ligt - het vermogen om mensen te verbazen en te intrigeren. Door mijn unieke combinatie van disciplines en mijn streven naar verbondenheid en begrip, hoop ik in de komende vijf jaar kunstwerken te blijven creëren die een gevoel van verwondering oproepen en mensen op een andere manier naar de wereld laten kijken.

Ambitions

Over vijf jaar hoop ik nog steeds betrokken te zijn bij deze projecten, die zowel relevantie als een gevoel van verwondering bieden. Ik geloof dat de kracht van projectiekunst juist daar ligt. Door mijn unieke combinatie van disciplines en streven naar verbondenheid en begrip, wil ik blijven inspireren en mensen op een andere manier naar de wereld laten kijken.

Learned during the studies

Tijdens mijn tweejarige studie AD-Digital Media heb ik ontdekt dat het proces een cruciaal onderdeel is van mijn groei als creatieve maker. Het vastleggen van mijn ervaringen stelde me in staat om terug te reflecteren en te leren van zowel mijn successen als mijn uitdagingen.

Deze studie onderscheidde zich van andere HBO-opleidingen doordat er geen toetsen, overvolle lesroosters of praktijklessen waren. In plaats daarvan kreeg ik de vrijheid om zelf mijn ontwikkeling vorm te geven. Hoewel deze vrijheid soms uitdagend was, heb ik bewust gekozen om door te zetten en het maximale uit de opleiding te halen.

Mijn focus lag voornamelijk op het verbreden van mijn vaardigheden als creatieve maker. Ik had al ervaring als grafisch vormgever, maar de opleiding daagde me uit om ook andere technieken binnen de digitale media te verkennen. Daarnaast heb ik intensief nagedacht over mijn identiteit als creatieve maker: hoe wil ik mezelf presenteren, wat wil ik bereiken en hoe ga ik dit aanpakken? Deze reflectie heeft me geholpen om een beter beeld te krijgen van mijn mogelijkheden en heeft mijn zelfvertrouwen vergroot.

Kortom, mijn studie AD-Digital Media heeft niet alleen mijn creatieve vaardigheden verbreed, maar ook mijn persoonlijke groei gestimuleerd. Het belang van het proces, de vrijheid om te experimenteren en de reflectie op mijn identiteit zijn waardevolle lessen die ik tijdens deze opleiding heb geleerd. Ik kijk met enthousiasme en optimisme naar de toekomst, vol vertrouwen in mijn capaciteiten als creatieve maker.