Zorg en welzijn

Docudidactiek

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Tijdens docudidactiek gaan deelnemers aan de slag met het maken van een mini-documentaire over een eigen gekozen thema, om tot nieuwe inzichten te kunnen komen. De focus ligt daarbij op het eigen maakproces en de reflectie met de groep achteraf. Het maakproces moet ervoor zorgen dat er barrières worden weggenomen om met elkaar in gesprek te komen over onderwerpen die anders moeilijk bespreekbaar zijn. Het is niet noodzakelijk dat de deelnemers verstand of kennis van camera of montage hebben. Het gaat om het maakproces en het verhaal. Aan het einde van de workshop presenteren de deelnemers de verhalen aan elkaar en volgt een nagesprek. Tijdens het maken ontdekken ze vervolgens eigenschappen over zichzelf of worden bepaalde inzichten bevestigd of bijgesteld. Dat is in eerste instantie natuurlijk wel heel spannend en eng om dat te delen. Er ligt een onzichtbare drempel, maar zodra die weg is levert het een enorme overwinning op zichzelf op.
Door middel van dit onderzoek is een creatieve, audiovisuele werkvorm ontstaan waarmee docenten of coaches zelf aan de slag kunnen in hun eigen werkveld. Dat kan bijvoorbeeld in het onderwijs (VO, MBO, HBO). De docent of coach kan met behulp van de docent instructie aan de slag. Maar docudidactiek is ook inzetbaar in het sociaal domein of maatschappelijk betrokken organisaties. Het stelt jongeren en jong volwassenen in staat om middels een creatieve audiovisuele werkvorm met elkaar in gesprek te komen over onderwerpen die er in hun persoonlijke leefwereld relevant zijn.
Korte uitleg van de maker

Artist statement

Documentaires maken, verhalen vertellen, creatief ondernemerschap combineren met een passie voor onderwijs. In mijn films ga ik op zoek naar verborgen verhalen die jarenlang verzwegen zijn gebleven. Een uniek inkijkje in het onvermogen van de mens om te praten over onzichtbare zaken. Dit probeer ik overdraagbaar te maken.

Ambities

Mijn ambitie is om zoveel mogelijk dingen te blijven combineren en uitproberen. Waarbij docudidactiek over 5 jaar misschien een vastere plaats heeft ingenomen in het landschap van social work en onderwijs in het algemeen. Er lopen al gesprekken met welzijns organisaties, maar ook met hogescholen om het format van docudidactiek verder uit te gaan rollen.

Geleerd tijdens de studie

Dat je altijd vanuit eigen kracht en inzicht moet blijven handelen. Gebruik de (creatieve) tools die je al beheerst voor andere doeleinden en minder gangbare doelgroepen. Combineer dingen en hou je niet teveel vast aan één richting. Zoek de samenwerking, durf, onderzoek, toon lef, probeer het, en vooral: doe het gewoon!

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Recente publicaties en voorstellingen: aanwezig als spreker bij: Onderwijs Innovatie Festival 2023, InScience Film Festival 2023. Publicatie in; CKV-gids voor VO docenten. Eerder, o.a. filmprijs voor De Tien van Renesse: Beste Zeeuwse Film (op Film by the Sea 2016) en Stormvloed in De Schelphoek (Film by the Sea 2018). Vele publicaties en optredens tijdens en rond de filmvertoningen.

Docudidactiek

Een flinke uitdaging waar een groep jongeren en jongvolwassenen mee worstelt is dat ze niet kunnen of willen praten over persoonlijke onderwerpen, issues en blokkades die zij in hun privé omgeving ervaren. Door het maken van een filmpje (mini documentaire) kunnen ze op laagdrempelige wijze een persoonlijk verhaal in elkaar zetten om zo alles op een rij te zetten, en dit uiteindelijk te presenteren aan elkaar. Hierdoor kan een gesprek dat normaal niet plaats zou vinden makkelijker op gang komen. Een bijkomend positief effect kan zijn dat er zelf inzichten ontstaan die een bepaalde mate van onzekerheid kunnen wegnemen. De jeugd van tegenwoordig communiceert voor een groot deel met elkaar met en via schermen. Het uiten van emoties, bespreken van thema’s, losmaken van gevoelens, het gebeurt al veel via een schermpje. Maar zien wij op social media wel het échte verhaal? Hoe mooi is het dan als we dit middel inzetten om een gepersonaliseerd verhaal te delen met een selecte groep. Door de socials wordt bij veel jongeren juist onzekerheid, angst, een veel te hoge drempel en allerlei vormen van pesten en noem maar op ook tot stand gebracht. Het onderzoek van Docudidactiek concentreert zich op het inzetten van een ‘filmpje’ binnen een gecontroleerde, veilige setting.