Productontwerp
Onderzoek
Infographic
Businessmodellen
Kunst en Economie
Social design
Creatief proces
Inclusie en diversiteit

Diversiteit en inclusie in de culturele sector; van trend naar fundament door concreet, impactvol en effectgestuurd monitoren

Nina van der Kaaden
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
De Code Diversiteit & Inclusie is bezig met het ontwikkelen van een training om accounthouders vanuit overheden en fondsen te helpen op consistente en effectgestuurde wijze gesubsidieerde instellingen de komende vier jaar te monitoren en te evalueren. Ter aanvulling op de training heb ik een gespreksstructuur ontwikkeld die houvast biedt. Na het volgen van de training hebben accounthouders inhoudelijk meer kennis vergaard over de werking van de Code Diversiteit & Inclusie. Deze gespreksstructuur maakt de vertaalslag naar de praktijk. Het ondersteunt de accounthouder en gesubsidieerde instelling met het voorbereiden en uitvoeren van het monitorgesprek op het gebied van diversiteit en inclusie. Deze handreiking is ook van toegevoegde waarde voor accounthouders vanuit fondsen die de Code niet als verplicht onderdeel toetsen, maar die wel aandacht aan diversiteit en inclusie besteden. En tot slot voor (culturele) instellingen die opzoek zijn naar tools om divers en inclusief te zijn.