Digitale Media
Fotografie
Collage
Print
Installatie
Foto: overig
Print
Artwork
Creatief proces
Privacy en ethiek

DIT&DAT=

Sonia Verdiesen
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
Hoe bepaal je waarde?
Hoe stel je vast wat goed en fout is?Dagelijks registreren we nieuwe informatie, onze hersenen koppelen deze informatie aan het normniveau. Op individueel niveau vormen we waardeoordelen. Een waardeoordeel; een beoordeling van iets als goed of fout in termen van iemands normen of prioriteiten.Van jongs af aan leren we informatie vanuit verschillende kennissystemen van visuele overdracht. Zo heb ik me bevonden in een schoolsysteem waar posters en afbeeldingen via een bepaalde structuur met ons communiceerden over kennis. Bijvoorbeeld door de composities, nummering, letters en symbolen; De A staat voor aardig, de B voor benieuwd. Wat voor invloed heeft geregistreerde informatie bij het vormen van een waardeoordeel?
Wat voor invloed heeft dat op onze beeldvorming?In DIT&DAT= ga ik via kennissystemen van visuele overdracht een spel aan met mijn eigen normniveau. Door fotografisch bronmateriaal om te zetten in eigen symbolen, ben ik systematisch, via collagetechnieken, mijn beïnvloede beeldvorming gaan reconstrueren. Hiermee onderzoek ik het onderscheid tussen goed en fout bij het vormen van een waardeoordeel.