Ander thema

Design Like You Give a Damn.

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Een groeiend deel van het grafisch ontwerp discours is gedematerialiseerd en verschoven naar een houding die zich engageert met de buitenwereld. Daarbij kreeg grafisch ontwerp een bepaalde status, waarmee het een bijdrage kon leveren aan meer maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatiekracht. Binnen mijn onderzoek onderzoek ik het belang van deze verschuiving, maar vooral de manier waarop dit gebeurt. Wanneer we ons via ontwerp inzetten voor politieke verandering, dragen we een bepaalde verantwoordelijkheid waar we ons bewust van moeten zijn. 

Het onderzoek start bij het kunstonderwijs, waar jonge makers worden opgeleid tot kritische denkers. Maar waarom engageren wij ons als grafisch ontwerpers en op welke wijze doen we dit? Reikt de opleiding ons genoeg handvatten aan om een project ethisch en innovatief uit te voeren? Of moet het curriculum worden aangescherpt? Het grafisch ontwerp discours is voortdurend in beweging, maar de focus om dit publiekelijk te bespreken is steeds meer verloren gegaan. Door mogelijkheden voor discussie te creëren, kunnen we deze voorbeelden gebruiken als bijdrage aan toekomstige inspanningen.

Artist statement

Eva van der Hoek neemt een nieuwsgierige houding aan binnen grafisch ontwerp, waar onderzoek en dialoog centraal staan. Ze werkt vanuit kritische benadering en research methodes om de ethiek rond sociale engagement in grafisch ontwerp aan te kaarten, te verkennen en te communiceren. Een publicatie, een manifest of een project in samenwerking zijn voor Eva waardevolle uitingsvormen om zo’n kritiek te uiten. Tijdens haar studie ontwikkelde ze een scherp besef van het potentieel van het kunstonderwijs om discussie, samenwerking en nieuwe inzichten te faciliteren. Ze heeft zich verdiept in de grenzen van sociale engagement en onderzoekt verschillende media om via visuele expressie haar projecten toegankelijk te maken.

Ambitie

In de komende periode streef ik naar het verder uitbreiden van mijn onderzoek en met experts in gesprek te gaan over de mogelijkheden van een nieuwe onderwijsvorm. Daarnaast zou ik me graag willen aansluiten bij kleine initiatieven die via een creatieve route dezelfde uitgangspunten nastreven. Om samen met elkaar in contact te komen, op gelijkwaardige basis samen te werken en daarbij nieuwe verbindingen te leggen.

Geleerd tijdens de studie

De academie heeft me met name een bepaalde houding laten ontdekken. Om kunst op een prikkelende en verbindende wijze in te zetten. Mijn afstudeerproject is daarbij een mooie conclusie geworden van mijn periode op de academie. Ik heb mezelf als student kunnen positioneren ten opzichte van het kunstonderwijs en het curriculum dat werd aangeboden. Omdat ik geloof dat het heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan wat de opleiding je aanbiedt en hoe we dit samen inrichten. Hierdoor ben ik in aanraking gekomen met zowel een onderzoekende als kritische kant van mezelf.

List of publications / exhibitions / prices / concerts / shows etc.

Exposities
2019: On/Off - Rijksmuseum
2021: Speelveld - Academie Galerie (AG)

2022: Glory Wall - Kapitaal
2022: Welcome To My World - Fotodok (productie)

2022: Tafelverhalen - A Beautiful Mess (productie)

HKU Media Catalogus 2023

In samenwerking met Noa Wassink en Isa Lebbink, ontwerp ik dit jaar de afstudeercatalogus voor HKU Media. Het concept van de publicatie draait om de veerkracht binnen een creatief proces en dient als reflectie op onze tijd op de HKU.