Diversiteit en inclusiviteit

De Wegwijzer

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het project “De Wegwijzer” is een revolutionaire aanpak die het subsidieaanvraagproces transformeert. Dit initiatief richt zich op het toegankelijker en begrijpelijker maken van subsidieaanvragen voor jonge, opkomende makers en kleinschalige organisaties die struikelen over de complexe en tijdrovende traditionele processen.

Uit onderzoek bleek dat veel creatieve individuen en kleine organisaties moeite hadden met het begrijpen en indienen van subsidieaanvragen door de ingewikkelde en lange teksten. Dit resulteerde in een drempel die hen weerhield van waardevolle culturele participatie en ondersteuning. Het FCP besloot hier verandering in te brengen door een innovatieve oplossing te ontwikkelen die zowel begrijpelijk als inspirerend is.De oplossing
De kern van “De Wegwijzer” bestaat uit twee krachtige hulpmiddelen: visuele formats en informatieve video’s. Visuele formats, zoals beeldbrieven, maken gebruik van pictogrammen, illustraties en korte, eenvoudige zinnen om complexe informatie helder en aantrekkelijk te presenteren. Deze aanpak maakt het voor aanvragers eenvoudiger om de benodigde informatie te begrijpen en hun aanvragen succesvol in te dienen.

De informatieve video’s zijn ontworpen om het gehele subsidieproces op een visueel aantrekkelijke en begrijpelijke manier uit te leggen. Deze video's begeleiden de aanvragers stap voor stap door het proces, van de indiening tot de uiteindelijke toekenning. Verhalen van succesvolle subsidieontvangers worden gedeeld om nieuwe aanvragers te inspireren en vertrouwen te geven in hun eigen mogelijkheden.

Onderbouwing en impact
De gekozen aanpak is gebaseerd op uitgebreid veldonderzoek en testen met verschillende belanghebbenden. De resultaten zijn positief: de visuele formats en video's verbeteren niet alleen de begrijpelijkheid van het subsidieproces, maar verhogen ook de betrokkenheid en motivatie van aanvragers aanzienlijk. Hierdoor kunnen meer diverse en inclusieve culturele projecten tot bloei komen.

Op individueel niveau helpt deze oplossing mensen om complexe teksten beter te begrijpen en zich meer betrokken te voelen bij het proces. Op organisatorisch niveau verbetert het de communicatie en verlaagt het de drempels voor deelname, wat inclusiviteit bevordert. Op maatschappelijk niveau draagt het project bij aan een rijker cultureel landschap en versterkt het de cohesie binnen de samenleving.
Informatieve video's en visuele vormgeving

Artist statement

Als KE-professional streef ik ernaar om complexe informatie toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Mijn afstudeerproject, "De Wegwijzer," is ontworpen om het subsidieaanvraagproces van het Fonds voor Cultuurparticipatie te vereenvoudigen en inclusiever te maken en aanvragers ‘wegwijs’ te maken tijdens het aanvragen van culturele subsidies. Door middel van visuele formats met informatieve video's, bied ik met mijn oplossing makers de tools om ingewikkelde informatie te begrijpen en succesvol deel te nemen aan het aanvraagproces.

Deze aanpak vermindert drempels, bevordert inclusiviteit, en integreert creativiteit en visuele expressie in de communicatie. Inspirerende verhalen van succesvolle subsidieontvangers motiveren aspirant-makers om hun dromen na te jagen. Mijn werk staat in het teken van het creëren van toegankelijke, begrijpelijke en visueel aantrekkelijke oplossingen die de deelname aan culturele projecten vergemakkelijken, en zo bijdragen aan een diverser en innovatiever cultuurlandschap.

Ambities

Momenteel ben ik bezig met een selectieprocedure voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ik mij wil richten op beleidsmatige en verbeterprocessen, met een speciale focus op diversiteit en inclusiviteit. Na het voltooien van mijn traineeship, ambieer ik een universitaire opleiding in filosofie om mijn analytische en kritische denkvaardigheden verder te ontwikkelen.

Daarnaast ben ik bijna klaar met mijn thuisstudie tot Personal Trainer en Mental Coach. Krachttraining en gezonde voeding spelen een cruciale rol in mijn leven en ik wil anderen inspireren en begeleiden in hun reis naar een gezondere levensstijl. Op dit moment ben ik bezig om mijn eigen Personal Training bedrijf op te zetten, waar ik mijn passie voor fitness en welzijn kan delen en mensen kan helpen hun doelen te bereiken.

Ook ben ik actief bezig met het leren van Spaans en een marketing- en communicatieplan voor NederEcoGroen, een project dat duurzame en groene initiatieven voor huizen promoot. Mijn carrièregerichte mindset stimuleert mij om voortdurend te groeien en te ontwikkelen door middel van diverse opleidingen, trainingen en cursussen. Mijn inzet en passie voor persoonlijke en professionele ontwikkeling maken mij gedreven om een blijvende impact te maken in elke rol die ik vervul.

Geleerd tijdens de studie

Mijn reis begon op het MBO, waar ik vaak werd neergekeken omdat ik als 'laagopgeleid' werd beschouwd. Deze ervaring maakte me onzeker en liet me lange tijd twijfelen aan mijn eigen capaciteiten. Vooral in het eerste jaar van mijn studie Kunst & Economie was ik bang dat de opleiding te hoog gegrepen zou zijn voor mij.

Nu, vier jaar later, kijk ik met trots terug op mijn studententijd. Ondanks mijn aanvankelijke onzekerheden heb ik nooit een herkansing nodig gehad en heb ik drie van de vier jaar cum laude afgerond. Dit resultaat heeft me doen inzien dat intelligentie niet alleen gemeten wordt aan de hand van cognitieve vaardigheden. Het zijn juist mijn motivatie en discipline die me hebben geholpen om mijn doelen te bereiken.

Ik heb geleerd om trots te zijn op mezelf en om mijn doorzettingsvermogen te waarderen. Deze ervaring heeft me laten zien dat met toewijding en hard werken, bijna alles mogelijk is.