The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Als Nederlanders leven wij op een delta die voor een groot gedeelte onder de zeespiegel ligt. Dagelijks wordt er op haast onzichtbare wijze tegen het water gestreden. Doordat onze strijd tegen het water succesvol en wereldwijd beroemd is, heerst er onder de Nederlanders een argeloos vertrouwen in het watersysteem. Dit is zorgwekkend, want dreiging neemt namelijk dagelijks toe. Met het project "De waterwakers" wil ik de Nederlanders weer meer bewust maken van de strijd en de mogelijke dreiging. De water wakers zijn locatiespecifieke objecten die in wisselwerking staan met de locatie en het landschap. De objecten vormen een dynamische route door het land die onderhevig is aan de verandering van het water.

Artist statement

Als ontwerper ben ik een verbinder en een vertaler van complexe vraagstukken naar ruimtelijke ontwerpen. Mijn missie is om de wereld om ons heen begrijpbaar en toegankelijk te maken door middel van mijn creatieve visie en analytisch vermogen. Ik zie ruimtelijke ontwerpen als een vorm van communicatie - een manier om verhalen te vertellen, emoties over te brengen en ervaringen te creëren die blijven hangen. Mijn proces begint altijd met het analyseren van de context, het identificeren van de kernvragen en het begrijpen van de verschillende schaalniveaus die van invloed zijn. Met een scherp analytisch vermogen zoom ik in op de details, terwijl ik tegelijkertijd uitzoom om de bredere context te begrijpen. Door deze dubbele focus ben ik in staat om verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden. Mijn ontwerpen zijn gericht op het creëren van een onvergetelijke beleving, waarbij elk element zorgvuldig is doordacht om een diepe emotionele impact te hebben op de gebruiker. Of het nu gaat om architectuur, stedenbouw, interieurontwerp of tentoonstellingsontwerp, mijn werk streeft naar een harmonieuze balans tussen esthetiek, functionaliteit en betekenis. Ik geloof sterk in de kracht van ontwerp om positieve verandering teweeg te brengen in de wereld. Door mensen te betrekken bij mijn ontwerpproces en door samen te werken met verschillende belanghebbenden, hoop ik een inclusieve en duurzame toekomst te helpen vormgeven. Als ontwerper ben ik niet alleen een maker, maar ook een facilitator van verbinding en dialoog. Mijn werk nodigt uit tot interactie, reflectie en verbeelding, en het stimuleert mensen om op nieuwe manieren naar de wereld om hen heen te kijken. Mijn reis als ontwerper is er een van voortdurende ontdekking en groei. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe inspiratiebronnen en nieuwe manieren om mijn creativiteit te uiten. Ik hoop dat mijn ontwerpen mensen inspireren, uitdagen en in beweging brengen, en dat ze bijdragen aan een wereld die mooier, inclusiever en duurzamer is voor ons allemaal. Met mijn passie voor verbinding en ontwerp wil ik een blijvende impact hebben op de wereld en de mensen om me heen. Mijn ontwerpen zijn mijn stem, mijn visie en mijn bijdrage aan een betere toekomst.

Ambities

Mijn ambitie is om een positieve verandering teweeg te brengen en een blijvende impact te maken op de waarde en potentie van interieurarchitecten. Om mij verder te ontwikkelen op dit gebied, en mijn vaardigheden en kennis te vergroten, wil ik het opleidingstraject voor interieurarchitectuur volgen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat het belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven maar durf te doen. Fouten maken, daarvan leren en weer opstaan hoort erbij, maar telkens sterker terugkomen is de sleutel tot succes.