Ander maatschappelijk thema

De "wat was, is" lijn

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
'De "wat was, is" lijn' is een theatrale, interactieve installatie waarbij, door middel van storytelling, de geschiedenis achter een monument verteld en herdacht wordt door de bezoekers van een deelnemend monument van Open Monumentendag.

Tijdens het uitvoeren van de installatie (aan de hand van het volgen van een script) verdelen bezoekersduo's kaarten, met hierop verhalen uit de geschiedenis van het monument, over een waslijn: bij 'vergeten' (links), 'behouden' (midden) of 'herdenken' (rechts). Zo staan zij stil bij het verhaal achter het monument, en worden ze aan het denken gezet over de waarde van het monument en het verhaal erachter.
Achterop de kaarten staan vragen, die de duo's aan het einde aan elkaar stellen. Tijdens dit vraaggesprek ontstaat ruimte om na te denken over het belang van het verhaal/monument in de huidige maatschappij of generatie, en in iemands persoonlijke leven. Hierbij wordt de link met de huidige tijd gelegd: "wat was, is".

Het doel van deze artistieke interventie is om historisch besef onder jongere generaties te bevorderen, ten behoeve van hun identiteitsvorming.
Prototype van 'De "wat was, is" lijn' bij monument Woonwerkpand Tetterode, Amsterdam
Prototype van 'De "wat was, is" lijn' bij verschillende monumenten in Amsterdam

Artist statement

Ik ben Kunst & Economie'er, een verbindende projectmanager en een creatief producent. Ik ben gedreven en gepassioneerd, vooral voor kleinere initiatieven. Met de mindset om samen iets moois te maken, waar in een team ieders kwaliteiten worden benut, hoop ik veel te bereiken.
Ik wil op het gebied van creativiteit bijdragen aan projecten: zowel meedenken op artistiek vlak, als oplossingsgericht en 'out of the box' meedenken op productioneel vlak.

Ambities

Over vijf jaar ben ik doorgegroeid tot creatief producent binnen de (podium)kunsten-wereld. Ik wil samenwerken met jonge/kleine makers of collectieven, en bijdragen binnen projecten op productioneel en creatief niveau.

Geleerd tijdens de studie

De studie Kunst & Economie heeft mij doen inzien welke functies kunst heeft, en kan hebben, vooral bij de benadering van sociaal-maatschappelijke vraagstukken. "Kunst reageert niet alleen op de wereld, maar kunst helpt de wereld in elkaar zetten."