Ander maatschappelijk thema

De Utrechtse nacht: in een positief daglicht

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Utrecht profileert zich als veelzijdig en inclusieve stad, waarbij het culturele aanbod uit verschillende disciplines en genres bestaat. Maar hoe zit het met de nachtcultuur? Het begrip nachtcultuur omvat alle kunst en cultuur die tussen 22:00 en 06:00 wordt aangeboden met het doel om mensen te inspireren en bij elkaar te brengen. Dit zijn onder andere nachtclubs en muziekpodia, en de ontmoetingsplaatsen die voornamelijk een sociale rol vervullen in het nachtleven. Nachtcultuur is daarmee een essentieel onderdeel voor een stad. Het Utrechtse nachtleven lijkt echter allesbehalve een breed en inclusief aanbod te bezitten. Een studentikoze sfeer overheerst op vele plekken en echte clubs ontbreken. In de cultuurnota wordt dan ook maar slechts één keer naar het nachtleven verwezen. En dat brengt me direct tot de kern van het probleem; de Utrechtse nachtcultuur wordt nog niet erkend.

Doormiddel van ontwerpgericht onderzoek heb ik mezelf verdiept in het onderwerp en ben ik erachter gekomen dat de problemen vooral bij de gemeente Utrecht en projectontwikkelaars liggen. Deze stakeholders zien veel risico’s, zoals de angst voor overlast, waardoor kansen blijven liggen. Zo heeft een cultureel divers nachtleven veel sociale, culturele maar ook economische waarde.
Het zou voor de stakeholders lastig zijn om de nachtcultuur te betrekken bij gebiedsontwikkelingen door de hoge woningnood en omdat de meeste nachtclubs geen commerciële huurprijzen kunnen betalen.

Uiteindelijk is samen met HET PUNT, een Utrechts loket voor creatieve initiatieven, een beroepsproduct ontwikkeld die de stakeholders handvatten moet bieden bij de implementatie van nachtcultuur bij gebiedsontwikkelingen. Het beroepsproduct is een op onderzoek gebaseerde infographic waarin de waarden van nachtcultuur inzichtelijk zijn gemaakt en suggesties worden geboden voor (potentiële) risico’s die nachtcultuur met zich meedraagt. Daarbij is er een portrettenreeks gemaakt van verschillende belanghebbenden die invloed uitoefenen op de Utrechtse nacht. Dit is een ondersteuning die inspeelt op de emotie van de stakeholders om te laten zien dat het probleem ook hen aangaat en invloed heeft op de verdere ontwikkeling van de stad Utrecht.

Het hogere doel van dit beroepsproduct is dat nachtcultuur niet alleen als cultuur wordt erkend, maar ook betrokken wordt binnen de structuren van de stakeholders zodat de behoefte naar meer fysieke locaties beter behartigd wordt. Het product is ontwikkeld door interviews met (voormalige) Nachtburgemeesters en zal op verschillende fases binnen de besluitvorming invloed hebben, zowel tijdens de opstelling van nieuwe nota’s en visies als beslissingen over nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Artist statement

Als event-student viel het mij al langere tijd op dat het Utrechtse nachtleven een eenzijdig en studentikoos aanbod heeft waarin een echte nachtcultuur ontbreekt. Er heerst een kroegencultuur met weinig nachtclubs waarin niet alle subgroepen van de samenleving vertegenwoordigd worden. Ondanks dat Utrecht breed inzet op de culturele programmering ontbreekt er voor mij een breed aanbod van nachtclubs. Er is weinig keuze, wat mij persoonlijk belemmert in mijn ontwikkeling en van nieuwe ontmoetingen weerhoudt. Tijdens dit onderzoek heb ik verschillende (oud) Nachtburgemeesters geïnterviewd en deze expertise ingezet om stakeholders te overtuigen van de ernst van het probleem. Door de risico’s weg te nemen en om te draaien in kansen heb ik een beroepsproduct ontwikkeld dat op een positieve manier het onderwerp belicht en oplossingen biedt binnen de kaders van de beleidsvoeringen van de stakeholders.

Ambities

Mijn ambitie is om mezelf de komende jaren verder te ontwikkelen als projectmanager/producent binnen het werkveld event en te oriënteren binnen de verschillende clubculturen en festivals.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie Kunst en Economie heb ik zowel het creatieve- als economische werkveld kunnen verkennen waardoor ik nu in staat ben om deze met elkaar te verbinden en problemen voor op te lossen. Vanuit verschillende invalshoeken heb ik empathie voor de werkvelden en begrijp ik waar zowel de behoeftes als pijnpunten liggen. Tijdens de opleiding heb ik geleerd om hier op creatieve wijze mee om te gaan waardoor ik nu organisaties uit zowel de creatieve- als economische werkvelden kan adviseren en hierin kan ondersteunen.