Diversiteit en inclusiviteit

De Taal van Kunst

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Stel je voor: je wandelt als nieuwkomer door de binnenstad van Amersfoort en ziet overal gele, rode en blauwe vierkanten op de gebouwen om je heen. Ook op wapperende vlaggen, elektriciteitskastjes en winkelramen gaan de primaire kleuren in geblokte vormen aan je voorbij. Afzonderlijk daarvan zie je de term ‘Mondriaan’ op straatbordjes terugkomen, maar het woord begrijpen lukt je nog niet. Je bent namelijk onlangs in Nederland komen wonen en nog maar recentelijk begonnen met je Nederlandse taalcursus. Toch wil je je graag thuis voelen in je nieuwe woonplaats en het liefst met andere inwoners de stad ontdekken.
Maar hoe begin je zoiets?

Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik in samenwerking met het Mondriaanhuis een project opgezet voor nieuwkomers en NT2-ers (nieuwkomers die Nederlands als hun tweede taal leren middels taalcursussen). Het Mondriaanhuis, gevestigd in Amersfoort, is het geboortehuis van Piet Mondriaan en dient tegenwoordig als museum over het leven én werk van de kunstenaar. Het museum is dan ook een geschikte plek voor allerlei doelgroepen om kennis te maken met het cultureel erfgoed van Amersfoort. Echter behoorden de nieuwkomers en NT2’ers nog tot een moeilijk te bereiken doelgroep, terwijl het museum juist zo toegankelijk mogelijk zou willen zijn voor iedereen.

Om de probleemstelling vanuit het Mondriaanhuis in kaart te kunnen brengen, heb ik onderzoek gedaan naar NT2 en de toegankelijkheid hiervan in musea. Hieruit kwam naar voren dat het budget voor culturele uitstapjes van de Amersfoortse NT2-instellingen zeer beperkt is. Ook leven veel NT2’ers van een uitkering en is een museumkaartje vaak te kostbaar. Opmerkelijk genoeg werd wel gesteld dat cultuurparticipatie nieuwkomers kan stimuleren om bekwamer te worden met de Nederlandse taal. Ik wilde hier dan ook graag een oplossing voor creëren.

Bij deze probleemstelling stelde ik de volgende ontwerpvraag: “Hoe kan het Mondriaanhuis nieuwkomers van 21+ uit de gemeente Amersfoort op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de kunst van Piet Mondriaan waarbij rekening gehouden wordt met het budget van taalscholen waar de nieuwkomers hun taallessen volgen?”

Uiteindelijk heb ik als oplossing een wandelroute ontwikkeld die nieuwkomers en NT2’ers kennis laat maken met Piet Mondriaan en zijn geboortestad Amersfoort. Tijdens de ‘Mondriaanroute’ wandelen de deelnemers langs bijzondere plekken in de binnenstad en leren ze tegelijkertijd over de kunst van Mondriaan. Door middel van een routeblad krijgen de nieuwkomers informatie te zien en kunnen ze hierbij verschillende opdrachten maken.
Ook sluit het taalgebruik van het routeblad aan op het niveau van beginnende NT2’ers, zodat het zo toegankelijk mogelijk is voor iedere nieuwkomer.

Inmiddels heeft het Mondriaanhuis laten weten dat ze de Mondriaanroute heel graag verder willen uitwerken om uiteindelijk te kunnen implementeren in hun museumaanbod. Hopelijk kunnen in de toekomst alle nieuwkomers uit Amersfoort de Mondriaanroute bewandelen!
De voorkant van de routekaart.

Artist statement

Tijdens mijn afstudeerproject heb ik met verschillende partijen samengewerkt (van vormgevers tot NT2-docenten) en merkte dat ik hier veel energie van kreeg.
Dankzij het fijne contact met deze externe partners kon ik hun wensen en behoeften uiteindelijk goed in kaart brengen. Door tussentijds steeds te blijven afstemmen met deze verschillende partijen, kon ik uiteindelijk een zo passend mogelijke oplossing creëren. Mijn specialisme hierbij is dat ik een sterk empathisch vermogen heb en dat ik mij goed kan inleven in de diverse partijen. Hierdoor heb ik het project niet alleen vóór, maar ook mét de externe partners kunnen opzetten.

Ambities

Een jaar geleden ben ik gestart met mijn eigen onderneming in de kunsteducatie en ben ik van plan om dit de komende tijd voort te zetten. Daarnaast hoop ik ook een leuke baan te vinden in de museale sector en als educatiemedewerker aan de slag te kunnen gaan.
Na enkele jaren werkervaring zou ik daarna ook graag willen starten met de master Kunsteducatie om mij verder te specialiseren in dit vakgebied.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik geleerd heb, is hoe ik mijn creativiteit in combinatie met het zakelijke aspect kan inzetten binnen verschillende organisaties. Ook vond ik het erg leerzaam dat ik, tijdens dit afstudeerproject, de kwaliteiten rondom het expertisegebied ‘managen’ verder heb kunnen ontwikkelen, zoals de planningsvaardigheden en het aansturen van de diverse partijen.