The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn afstudeeronderzoek richt zich op een groot maatschappelijk probleem, namelijk dat meer dan 25% van lesgevende docenten uitvalt met burn-out gerelateerde klachten. Daarnaast stopt ook nog eens 1 op de 3 startende leraren binnen 5 jaar.

Uit onderzoek onder docenten bleek een interessante wisselwerking te zijn tussen druk vanuit de buitenwereld en de binnenwereld.

Door deze binnenwereld (onder meer autobiografisch) te verkennen en samen te ontwerpen en te onderzoeken met docenten, onderwijsexperts en deze te verbinden met de wereld van zingeving en psychologie ontstond een interessante kruisbestuiving.
Aangevuld met een frisse blik vanuit de voetbalwereld ontstond er een lijn die gaat over de menselijkheid van de docent. Authenticiteit als wapen tegen de druk om aan te passen, gebaseerd op onder meer het werk van Gabor Mate.

Vanuit het ontwerpend onderzoek zijn een aantal principes ontstaan die docenten helpen om hun werk op een manier die te doen die gezond is voor henzelf en hun leerlingen.

De leerlingen (daar waar veel mentale problemen zijn onder jongeren) vormden namelijk subtiel een tweede laag in het onderzoek: wat is de impliciete boodschap die gestresste docenten dagelijks doorgeven aan een nieuwe generatie?

De ontstane principes vormen 'de ronde wereld' en gaan over authenticiteit en autonomie als tegengif tegen de vierkante (onderwijs)wereld van efficiëntie en controle.
Artist statement

Naast mijn werk als muziekdocent, muzikant en docentopleider ben ik natuurlijk veel meer. Of ja: wie ben ik eigenlijk? Dat is maar de vraag.

Voor nu noem ik mijzelf graag een moedige filosoof. Ik durf het ongemak en 'het zweet op mijn rug' op te zoeken door te doen terwijl ik tegelijk in staat ben om vanuit veel perspectieven te reflecteren. Dit is ook waar mijn grootste kracht zit: de synergie tussen de praktijk en de filosofische perspectieven.

In mijn werk is inclusiviteit een belangrijk thema. Ik geloof dat mensen vanuit hun authenticiteit de wereld en zichzelf opbouwen. Daarom is het de uitdaging van deze tijd om te zorgen dat mensen zichzelf kunnen en durven zijn, en concreet in mijn werkveld: het onderwijs.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik dat de kijk op wat docentschap inhoudt veranderd is. Daarmee hoop ik ook dat het onderwijs een plek is geworden waar het welzijn van docenten en leerlingen een grotere en belangrijkere plek heeft gekregen.

Zelf wil ik me graag bezig houden met het verder onderzoeken en ontwerpen van principes en (werk)vormen die hierin bijdragen. Ik wil mijzelf blijven uitdagen, werken met allerlei soorten en maten scholen, opleidingen, docenten en leerlingen om vanuit creativiteit en kunst tot nieuwe inzichten te komen.

Geleerd tijdens de studie

Durven doen.
Trust the process.