The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

In Nederland valt ruim 25% van alle docenten uit met burn-out gerelateerde klachten. Daar hoor ik zelf helaas ook bij, al op mijn 21e viel ik uit met extreme fysieke klachten.

Deze twee feiten bij elkaar vormen de rode draad in dit onderzoek waarbij de (werk)druk van docenten onderzocht werd.

Waar veel onderzoeken zich richten op externe factoren ben ik de binnenwereld van de docent ingedoken. Simpelweg omdat bleek dat er in die binnenkant van alles 'aan de hand' is. Docenten vallen niet uit omdat ze extra uren moeten werken, maar omdat de druk vanbinnen oploopt. Het werd ook steeds duidelijker dat deze problemen niet los te zien zijn van hun context: het onderwijssysteem en onze maatschappij.

Waar de huidige vierkante wereld gaat over controle en efficiëntie, is de 'ronde wereld' een nieuw idee over onze maatschappij en de onderwijswereld waarin begrippen als twijfel, falen, niet-weten maar ook zingeving, betekenis geven of werken vanuit intuïtie ruimte krijgen. Door die begrippen ruimte te geven krijgen docenten letterlijk meer ademruimte.

Naast de theorie van 'de ronde wereld' is er ook een ontwerp gemaakt om de werkdruk van docenten te verlagen. Dit is gedaan op twee manieren: als eerste door het docentschap te 'reframen' waarin de mens in de docent een prominente plek krijgt. Daarbij zijn vijf principes ontworpen die helpend zijn binnen scholen en/of opleidingen om de interne druk van docenten te 'releasen'.

Uiteindelijk is het doel dat er minder gestreste- maar juist gelukkigere en gezondere docenten voor de groep staan die daarmee bewust of onbewust een voorbeeld zijn voor de leerlingen. Niet door te praten óver welzijn, maar door te doen. Daardoor ontstaat er een verandering op systeemniveau en uiteindelijk zelfs in de hele maatschappij.

Artist statement

Naast mijn werk als muziekdocent, muzikant en docentopleider ben ik natuurlijk veel meer. Of ja: wie ben ik eigenlijk? Dat is maar de vraag.

Voor nu noem ik mijzelf graag een moedige filosoof. Ik durf het ongemak en 'het zweet op mijn rug' op te zoeken door te doen terwijl ik tegelijk in staat ben om vanuit veel perspectieven te reflecteren. Dit is ook waar mijn grootste kracht zit: de synergie tussen de praktijk en de filosofische perspectieven.

In mijn werk is inclusiviteit een belangrijk thema. Ik geloof dat mensen vanuit hun authenticiteit de wereld en zichzelf opbouwen. Daarom is het de uitdaging van deze tijd om te zorgen dat mensen zichzelf kunnen en durven zijn, en concreet in mijn werkveld: het onderwijs.

Ambities

Ik hoop dat onze maatschappij minder over welvaart en meer over welzijn gaat. In het onderwijs hoop ik daar een bijdrage aan te leveren door andere manieren van lesgeven te exploreren en te ontwerpen, door docenten te inspireren en leerlingen te betrekken.

Geleerd tijdens de studie

Niet teveel denken, maar vooral ook doen. Durf te vertrouwen in het proces. Daarnaast het betrekken van de doelgroep, andere vakgebieden op te zoeken en naar buiten te stappen met een verhaal en een visie.