Diversiteit en inclusiviteit

De Ontmoeting

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Notie op tentoonstellingen.

“De Ontmoeting” is een reportage over de hedendaagse interactie tussen de museumbezoeker en de tentoonstellingsruimte.

We zien kunstwerken en de manier hoe ze zich positioneren ten opzichte van de ruimte, maar wat zien de ogen van de muren? Het succes van een tentoonstelling hangt niet alleen af van de getoonde kunstwerken maar ook hoe de ruimte bijdraagt aan de ervaring van de bezoeker. De ruimte moet niet als een neutrale achtergrond fungeren, maar ook als een medespeler die actief deelneemt aan het geheel.

Door middel van geluid krijg je reacties van verschillende museumbezoekers te horen. Er werd hen gevraagd; Hoe beïnvloedt de tentoonstellingsruimte je ervaring van kunst, en wat vind je belangrijk in de presentatie ervan? Het getoonde beeldfragment is niet zomaar een willekeurige ruimte, maar de specifieke ruimte waar op dat moment de tentoonstelling plaatsvindt.

Laat je inspireren en stap straks op en andere manier een tentoonstellingsruimte binnen.
Fotografie door Maartje Fokker.
Maquette door Lieve Jousma, Marije Kroon en Femke van Bentum.

Artist statement

Mijn overtuigingen gaan verder dan louter een visuele of conceptuele ervaringen; het is een uitnodiging tot een dialoog, een tijdelijke intieme relatie tussen de materiële wereld en de innerlijke beleving. Ik richt mij tot diegenen die, zoals ik, erkennen dat kunst meer is dan slechts een object. Kunst fungeert eerder als een inspiratiebron die ruimte nodig heeft om te ademen, te resoneren en te transformeren.

In mijn werk combineer ik beelden, geluiden en schaalverhoudingen om een interactieve ervaring te laten ontstaan. Waarbij ruimte is voor interpretatie en introspectie voor wie ronddwalen in tentoonstellingsruimtes. Deze ruimtes zijn als een ontmoetingsplaats tussen kunst en toeschouwer.

Ambities

Na mijn tijd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, ben ik van plan om mijn studie voort te zetten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens mijn master wil ik me specialiseren in Kunst- en Cultuurwetenschappen waarbij voor mij de focus ligt op de Kunst, Markt en Connaisseurschap. Ik heb er vertrouwen in dat deze studie zal bijdragen aan de verdieping van mijn interesse voor de kunstmarkt en kunstmusea. Ik wil mijzelf graag verder ontwikkelen in deze richting vanwege mijn passie en om dit vakgebied beter te begrijpen. Door mijn kennis te vergroten zie ik mijzelf in een organiserende functie waarin ik de ruimte tussen de toeschouwers en de tentoonstelling wil verkleinen.

Geleerd tijdens de studie

Dankzij mijn ervaringen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht heb ik het vermogen ontwikkeld om te creëren en mij open te stellen voor nieuwe uitdagingen. Ik kreeg de kans om mijn horizon te verbreden. Naast de reguliere vakken aan de academie, heb ik een minor kunstgeschiedenis gevolgd aan de Hogeschool Utrecht en heb ik verschillende vakken bijgewoond aan de Universiteit Utrecht, waarbij ik mijn focus vooral richtte op ethiek en kunstkritiek. Deze uitdagingen hebben mij geleerd wat het doel van een creatie kan zijn. Wat mij motiveert en waardoor dit komt. Het prachtige van kunst is dat het de mogelijkheid biedt te communiceren om mensen te inspireren. Mijn doel is om anderen aan te sporen en te prikkelen zich met kunst bezig te houden en hetzelfde plezier en geluk daarin te ervaren zoals ik dat ook ervaar.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

2024, Exposure, HKU Design, Utrecht