Diversiteit en inclusiviteit

De nacht samen veilig houden

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Al sinds jong af aan heb ik een fascinatie voor muziek en alle culturen die daar bij komen kijken. De vreugde, vrij zijn, mensen en nieuwe plekken ontdekken; noem het maar op, de nacht heeft het. Rond een jaar of zestien kwam ik dan eindelijk voor het eerst een club binnen, wat een verschrikking. Te pas en te onpas werd er zomaar tegen je aan geschuurd, je billen waren niet meer van jezelf maar van de club.

Het losse en vunzige hoort zeker bij de nacht, maar er zijn wel grenzen. Ben je sterk genoeg om je grenzen aan te geven, moet je maar geluk hebben als iemand die daadwerkelijk respecteert. Deze cultuur, die op en rond de dansvloer bestaat, is er een die me niet positief fascineert. Toch vind ik het interessant dat onder het genot van middelen zoveel morele grenzen verdwijnen als Colombiaanse sneeuw voor de zon. Zelf ben ik het ook al snel normaal gaan vinden. Mensen die zomaar aan je zitten, je in je borsten knijpen of je plots zoenen. Het hoorde gewoon bij uitgaan dacht ik. En zo ben ik niet de enige. Uit het onderzoek wat ik heb gedaan blijkt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag deels wordt genormaliseerd en bij het uitgaan ‘hoort’. Van de bijna 600 respondenten heeft meer dan twee derde (69 procent) in de afgelopen twaalf maanden seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt tijdens het uitgaan. Toch beoordelen respondenten de veiligheid tijdens het uitgaan gemiddeld met een 8,9. Hierbij is er geen verschil tussen mannen en vrouwen. Deze bevindingen tonen aan dat sommige vormen van gedrag in eerste instantie niet, maar bij nadere beschouwing wél als grensoverschrijdend worden beschouwd.

Uit mijn onderzoek concludeer ik dat we te maken hebben met een moeilijke maatschappelijke kwestie. Het gebied, waarin deze thematiek zich bevindt, is grijs. Naast dat het genormaliseerd is in de uitgaanscultuur liggen iedereens grenzen net weer ergens anders. Wat voor de een een onschuldige tik op de schouder is, is voor de ander een traumatische ervaring. Hierdoor heb ik ook besloten om mijn afstudeer project te focussen op de psychologische en menselijke kant en niet op middelengebruik an sich. Met mijn ontwerpoplossing wil ik niet voorkomen dat middelen als drugs verboden worden op de dansvloer, want juist die middelen kunnen ook zoveel vrijheid met zich meebrengen. Daarnaast is het in mijn optiek niet realistisch om middelen als alcohol en drugs te verbieden, dit creëert juist alleen maar meer problemen. Met mijn afstudeerproject wil ik de focus leggen op het bevorderen van die ultieme vrijheid die de nacht biedt, voor iedereen.
Hieronder vindt de belangrijkste documenten van mijn afstudeertraject. In het dossier is het het onderzoek wat ik heb gedaan uitvoerig beschreven. Het is veel, maar bewust op een verhalende wijze geschreven waardoor het prettig lezen is. Naast het dossier heb ik ook mijn Design Statement toegevoegd, hierin kunt u een samenvatting vinden van het eerste semester en de belangrijkste inzichten uit mijn dossier. Tot slot heb ik mijn rapport toegevoegd. Dit is het slotdocument van mijn afstudeertraject waarin de ontwerpoplossingen, prototypes, testen en de samenwerking met WORM staan vermeld.
Tot slot heb ik hier een van de vier posters voor het Ask for Angela protocol. Deze posters kunt u bij WORM op verschillende plekken zien hangen, waaronder wc's en het terras. Daarnaast is ook dit overdraagbaar op andere locaties, wederom wordt de vormgeving aangepast op de locatie en haar doelgroep.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een viltje en/of stickers wat bij WORM geïmplementeerd is op het terras en in de bar. De tekst is overdraagbaar op andere locaties, de vormgeving wordt per locatie aangepast op de huisstijl en de doelgroep.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een viltje en/of stickers wat bij WORM geïmplementeerd is op het terras en in de bar. De tekst is overdraagbaar op andere locaties, de vormgeving wordt per locatie aangepast op de huisstijl en de doelgroep.

Artist statement

Voor mijn afstudeerproject heb ik mij gericht op een combinatie uit verschillende interesses. Mijn persoonlijke interesse in waarde toevoegen aan de maatschappij, mensen aan elkaar verbinden en de culturele industrie an sich komen in de nacht samen tot één project: de nacht veiliger maken, voor iedereen.

Op een positieve en creatieve wijze ben ik in samenwerking met WORM gaan onderzoeken hoe we de ultieme vrijheid van de nachtcultuur zo kunnen behouden dat iedereen zich veilig voelt in de nacht. Met mijn ontwerpoplossing wil ik bij dragen aan het creëren van een samen uit samen thuis cultuur. Hierin hoop ik binnen de verschillende (muziek) culturen een collectieve aanpak te verwezenlijken. Dit houdt in dat we samen de dansvloer en de uitgaansscene een veilige omgeving houden. En daar waar nodig elkaar verantwoordelijk stellen.

Ambities

Mijn ambitie en ultieme droom is een veilige nachtcultuur voor iedereen. Allereerst wil ik Rotterdam voorzien van een veilige nachtcultuur, om het vervolgens voort te zetten in de vier grote steden van Nederland. Idealiter wordt dit maatschappelijke probleem nationaal aangepakt. Met behulp van landelijke samenwerkingen tussen belanghebbende partijen als clubs, podia, gemeente, fondsen en de bezoekers zelf hoop ik dit de komende jaren te kunnen verwezenlijken.

Om ervoor te zorgen dat Rotterdam veilig is voor iedereen wil ik voortborduren op mijn afstudeerproject. De ontwerpoplossing bestaat uit verschillende ontwerpoplossingen samengevat in een checklist. Met deze checklist kunnen bars, clubs en andere nachtcultuur locaties nagaan wat ze al in huis hebben om een veilige avond te realiseren. Daarnaast is het ook overzichtelijk wat ze hier nog aan toe kunnen voegen om een nog veiligere en inclusievere omgeving te zijn. Naast de checklist lever ik dus ook tools aan voor nachtcultuur locaties zoals een stappenplan voor medewerkers om een protocol als Ask for Angela goed uit te voeren en bied ik via lokale partijen trainingen aan voor personeel.


De komende periode ga ik de tools die ik aanbied verder uitwerken door te onderzoeken hoe ik ze in de praktijk (grootschalig) kan implementeren. Een specifiek onderdeel op de checklist wat ik graag verder zou willen uitwerken, is het floorangel plan. Aan de hand van veldonderzoek en observaties weet ik inmiddels wat de succes- en faalfactoren zijn. Maar om floorangels zorgvuldig en langdurig te implementeren in clubs is nog meer onderzoek nodig. Om het door te ontwikkelen wil ik gaan onderzoeken wat er financieel nodig is om dit te realiseren. Daarnaast wil ik enkele externe partijen bij elkaar brengen om een zorgvuldig plan te schrijven. Er zijn namelijk trainingen nodig en überhaupt mensen die floorangel zouden willen zijn. Ook ben ik benieuwd naar het club perspectief. Hoe kijken boekers, programmeurs en floormanagers productioneel gezien naar dit initiatief. Samen met programmeurs, lokale initiatieven, clubs en podia ben ik bezig dit initiatief verder uit te werken.

In het vervolg wil ik ook de gemeente meer betrekken bij de ontwerpoplossingen. Tijdens mijn afstudeertraject gaf gemeente Rotterdam aan geïnteresseerd te zijn in een eventuele campagne. Ze waren ook benieuwd in hoeverre ze dit eventueel zouden kunnen financieren. Met mijn afstudeerproject en ontwerpoplossingen ga ik opnieuw in gesprek met de gemeente om te kijken hoe we elkaar op lange termijn zouden kunnen helpen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om van helemaal niets iets te maken. Elk jaar begon ik in stijl, zonder enig idee te hebben wat ik wilde gaan doen, gewoon maar beginnen. En dan studeer je opeens af, best netjes al zeg ik het zelf. De HKU biedt veel mogelijkheden aan op het gebied van zelfreflectie. Soms tergend lang en erg pittig, maar des al niettemin zeer nuttig. Gedurende mijn vier jaar bij de HKU heb ik geleerd hoe ik mij zowel persoonlijk als professioneel kan ontwikkelen. En ik kan dan ook met trots zeggen dat ik eindelijk weet wie ik ben binnen de muziekindustrie en weet wat ik hierna wil gaan doen. Naast mezelf ontwikkelen heb ik ook veel tools meegekregen die mijn werk als persoon en professional makkelijker maken. Waar ik voorheen nog slechts een amicale en sociale meid was, ben ik nu een expert in verbinden geworden. Met behulp van deze opleiding heb ik mijn dromen, passies en fascinaties werkelijkheid gemaakt.