Ander thema

De kunst van impactvolle films: Filmdialoog als sleutel tot betekenis en verbintenis.

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In mijn eindexamenwerk heb ik onderzocht hoe complexe onderwerpen die in films worden behandeld een grotere impact kunnen hebben op het publiek. Films zijn niet alleen een bron van entertainment, maar vormen ook een krachtig middel voor reflectie, bewustwording en verandering. Mijn analyse richtte zich op verschillende strategieën die filmmakers kunnen gebruiken om deze complexe thema's op een impactvolle manier over te brengen.

Ik ben ervan overtuigd dat film een krachtig educatief middel is dat op dit moment nog niet optimaal tot zijn recht komt. Hoewel films het potentieel hebben om complexe onderwerpen op een toegankelijke en meeslepende manier te presenteren, blijft het gebruik ervan in educatieve contexten vaak beperkt tot oppervlakkig vermaak. Mijn onderzoek benadrukt de noodzaak om film actiever te integreren in educatieve settings, waarbij film niet alleen wordt beschouwd als een passieve kijkervaring, maar als een actief hulpmiddel voor kritisch denken, culturele bewustwording en empathieontwikkeling.

In mijn onderzoek heb ik een innovatieve tool ontwikkeld die kan worden ingezet in filmtheaters om kijkers uit te nodigen tot filmverdieping, bewustwording en reflectie. Deze tool neemt de vorm aan van een boekje dat op tafels in filmcafés wordt gelegd en bezoekers uitnodigt die op zoek zijn naar meer diepgang na het zien van een film.

Het boekje is ontworpen met als doel de filmervaring te verrijken en de impact van de film te vergroten. Het bevat zorgvuldig samengestelde vragen bij universele thema’s die kijkers aanmoedigen om dieper in te gaan op de thema's en boodschappen van de film. Door actieve betrokkenheid van het publiek en het aanmoedigen om met elkaar in gesprek te gaan na afloop van de film wordt een diepere indruk achtergelaten en worden de emoties, inzichten en reflecties die tijdens het kijken zijn ontstaan, versterkt. Dit idee kan worden doorvertaald naar speciale themaweken in filmhuizen of tijdens filmfestivals.

Op deze manier wordt niet alleen de filmervaring verrijkt, maar wordt ook bijgedragen aan een dieper begrip van de complexe onderwerpen die in films worden behandeld en aan een grotere culturele bewustwording binnen de gemeenschap. Zo draagt de tool ook bij aan het samen zijn in de samenleving.

Artist statement

Mijn artistieke reis draait om de kracht van verhalen en hun impact op de mensheid. Met een specialisatie in film ben ik gefascineerd door hoe visuele verhalen emoties kunnen oproepen, bewustzijn kunnen creëren en maatschappelijke veranderingen kunnen stimuleren. Mijn werk onderscheidt zich door de combinatie van diepgaande narratieven en visuele innovatie, waarbij ik altijd streef naar een balans tussen esthetiek en inhoud.

Wat mij onderscheidt van andere studenten is mijn vermogen om verschillende kunstvormen te integreren in mijn werk, aangevuld met een internationale educatieve ervaring. Mijn tijd aan de Universiteit van New South Wales (UNSW) in Sydney bracht me in aanraking met een breed scala aan kunstdisciplines en culturen waardoor ik unieke perspectieven en technieken in mijn werk kan toepassen.

Bovendien ben ik niet alleen gefocust op het maken van kunst, maar ook op het begrijpen van de impact die mijn werk kan hebben op een breed publiek. Mijn afstudeerproject over de impact van film illustreert mijn toewijding aan het onderzoeken en benutten van de kracht van visuele verhalen om bewustzijn te creëren en verandering te bewerkstelligen. Ik geloof dat kunst een universele taal is die mensen kan verbinden. Door film onderzoek ik complexe menselijke ervaringen en sociale kwesties, en nodig ik de kijker uit om na te denken, te voelen en in gesprek te gaan.

Mijn werk is rijk aan een diepgaande narratieve focus en visuele innovatie, die verder worden versterkt door mijn diverse opleiding en internationale ervaring. Dit stelt me in staat om kunst te creëren die niet alleen esthetisch en technisch verfijnd is, maar ook doordacht en betekenisvol, ook omdat ik creëer door mensen te betrekken in alle fases van mijn creatieve proces.

Ambities

Over vijf jaar zie ik mezelf als een veelzijdige professional die een belangrijke bijdrage levert aan de kunstwereld en de samenleving als geheel. Ik wil de wereld hebben verkend door te reizen, te studeren en te werken, waarbij ik diverse culturen en verhalen heb ontdekt die mijn perspectief en werk als social designer verrijken. Deze ervaringen zullen me helpen een dieper inzicht te krijgen in het menselijk leven en dit om te zetten in krachtige visuele verhalen die wereldwijd weerklank vinden.

Mijn ambitie is om in de filmwereld te werken, zowel achter de schermen als in de productie, en samen te werken met diverse teams om films te maken die maatschappelijke kwesties belichten en verandering stimuleren. Daarnaast wil ik ervaring opdoen in musea, waar ik kan bijdragen aan tentoonstellingen die niet alleen esthetisch zijn, maar ook betekenisvolle dialogen op gang brengen over belangrijke sociale thema's.

Door mijn werk wil ik een impact maken en mensen inspireren om anders naar de wereld te kijken. Mijn doel is om kunst te gebruiken als een middel voor positieve verandering, om bewustzijn te creëren en bij te dragen aan een betere samenleving. In de komende jaren streef ik ernaar om mijn visie verder te ontwikkelen, nieuwe technieken te leren en mijn netwerk uit te breiden, zodat ik mijn ambities kan waarmaken en een blijvende impact kan hebben op de samenleving en de kunstwereld.

Geleerd tijdens de studie

Aan HKU heb ik geleerd hoe ik kunst en design kan inzetten om sociale veranderingen te bewerkstelligen. De opleiding heeft me geholpen om te begrijpen hoe creatieve processen en ontwerpprincipes kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ik heb geleerd om kritisch na te denken over de rol van kunst en design in de samenleving en hoe ik als ontwerper impact kan maken door middel van inclusieve en empathische benaderingen. Het programma benadrukte het belang van samenwerking, interdisciplinair denken en het betrekken van gemeenschappen in het creatieve proces.

Aan de UNSW heb ik mijn kennis verder uitgebreid door verschillende kunstvakken te volgen. Deze ervaring heeft me een breder perspectief gegeven op de artistieke praktijk en heeft me in contact gebracht met diverse culturele en creatieve benaderingen. Ik heb geleerd hoe ik mijn ontwerpen kan verrijken door middel van verschillende media en technieken, en hoe ik conceptuele diepgang kan toevoegen aan mijn werk. De internationale context van UNSW heeft me bovendien geholpen om een globalere kijk op kunst en design te ontwikkelen, waardoor ik beter ben voorbereid om mijn werk in een mondiale context te plaatsen.

Al met al hebben mijn studies aan de HKU en UNSW me uitgerust met de vaardigheden en inzichten die nodig zijn om als social designer betekenisvolle en impactvolle projecten te realiseren.