Ander thema

De kijker die niet wil kijker

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Nieuws & televisie: het geluk en de rush die ik iedere dag voel wanneer ik bezig ben met het nieuws, de rust en vrede die ik bij mezelf voel, omdat ik alles volg en de verhalen van verschillende kanten ken.
Maar blijkbaar zijn er mensen die het belang hiervan niet inzien. Leeftijdsgenoten, ouders van leeftijdsgenoten en mensen die in groep drie bij mij in de klas hadden kunnen zitten. Mensen die het nieuws niet volgen, mensen die daardoor niet weten wat er speelt, niet alle kanten van een verhaal kennen en zonder de bijbehorende hoop of visie leven. Aan het begin van dit jaar ben ik begonnen met te focussen op het nieuwsmijdende gedrag van mediaconsumenten.

Ik zou het fantastisch vinden als de polarisatie in de media vermindert. En ik ben niet de enige die met dit probleem aan de slag wil gaan. Marc Veeningen is de hoofdredacteur van HvNL en bedenker van het programma GoedNieuwsVandaag. Dit was het eerste programma dat bewust bezig was met het bieden van een platform speciaal voor de nieuwsmijders. Marc heeft mij laten zien dat, ondanks dat GoedNieuwsVandaag niet meer gemaakt wordt, HvNL nog steeds een actieve rol inneemt in het maken van nieuws voor de nieuwsmijders.

De afgelopen maanden heb ik onderzoek gedaan naar dit nieuwsmijdende gedrag van de SBS6-kijker en in het bijzonder naar hoe het komt en hoe we het tegen kunnen gaan. Mijn onderzoek bestond uit deskresearch, interviews met makers en ik heb tientallen gesprekken met kijkers gevoerd om uit te vinden waar het nieuwsmijden vandaan komt en hoe we dit het beste kunnen aanpakken.

Uit een deel van mijn onderzoek is gebleken dat dit probleem het grootste is bij een wat oudere doelgroep. De doelgroep van de ouders van mijn leeftijdsgenoten, de doelgroep van de leraren die mij in groep 3 les hebben gegeven.
Iedere werkdag wordt op SBS6 het programma Vandaag Inside uitgezonden. Een opinie programma die ophef, relletjes en polarisatie niet uit de weg gaan. Nadat VI is afgelopen wordt het nieuwsprogramma Hart van Nederland uitgezonden.
Waar er gemiddeld een miljoen mensen per dag VI kijken, blijft daar op het moment dat HvNL begint maar de helft van over. Dit gaat dus ook over het nieuwsmijdende gedrag van de VI kijker. Vanuit hier heb ik de volgende ontwerpvraag geschetst;

Hoe kunnen we de Vandaag Inside kijker, die bewust Hart van Nederland vermijdt, toch naar het nieuws van Hart van Nederland laten kijken?

Om uiteindelijk aan de slag te gaan met een oplossingsrichting ben ik gaan focussen op het bouwen van een brug van VI naar HvNL. Dit heb ik gedaan aan de hand van een teaser. Oftewel, een visuele en inhoudelijke verwijzing in VI, die richting het einde van het programma in beeld komt. Hierin wordt voorgesorteerd op een deel van de inhoud van HvNL om de VI kijker te prikkelen en nieuwsgierig te maken om te blijven hangen voor HvNL.

Artist statement

Mijn werk is een van de weinige onderzoeken die zich volledig heeft gericht op de commerciële media. Hierin ligt ook mijn passie en ambitie. Ik wil programma's maken die niet alleen inhoudelijk sterk zijn, maar ook voor een adverteerder én een grote groep kijkers aantrekkelijk zijn. Als maker blijf ik mezelf hierdoor constant uitdagen en onder druk zetten omdat je bij de commerciële televisie weet dat als de cijfers niet meewerken, het zomaar voorbij kan zijn.

Ambities

Mijn ambities zijn om beter te worden in het werk nu doe. Ik wil een betere redacteur zijn, betere programma's maken en het beste (journalistieke) werk leveren dat ik in me heb. Over vijf jaar wil ik een prominente rol kunnen vervullen bij een mediabedrijf.

Geleerd tijdens de studie

Op deze school heb ik mezelf enorm kunnen ontwikkelen als professional in mijn werkveld. Ik heb leren netwerken, leren onderzoeken en doelen kunnen stellen om mezelf constant uit te dagen. De stage heeft mij de opening geven om te werken op de plekken waar ik altijd van droomde om terecht te komen. Op die plekken heb ik geleerd dat je het beste leert van je fouten en door simpelweg gewoon dingen te doen, ook als je niet weet of je ze wel kan.