Inclusie en diversiteit
Gezondheid en welzijn

De Juiste Plek

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik zie haar weer zitten in haar stoel voor het raam. Ze kijkt naar buiten. Wat zal er door haar hoofd spoken? Ze kijkt naar de mensen en dieren die zich bewegen over straat. Naar de blaadjes die vallen van de bomen en langzaam op de grond terechtkomen. Buiten dat raam speelt zich een leven af waar ze soms zo naar terug kan verlangen. Een leven dat eerst zo vanzelfsprekend voor haar was. Dat leven is ze nu kwijt en ze heeft het gevoel dat ze haar identiteit verloren is. Tegenwoordig brengt ze haar dagen thuis door en komt ze om in de tijd die ze heeft. Ze zit vast in een zoektocht naar structuur in haar dagen. Ze is de grip van het leven verloren en ervaart het gevoel van uitzichtloosheid. Ze heeft het gevoel in een hokje weggestopt te zijn, waar ze niet meer uit kan komen. En zo zijn er velen met haar. Ze doen er niet meer toe op de huidige arbeidsmarkt, dus waar nog wel?

Steeds meer mensen raken volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Mensen die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en thuis komen te zitten hebben veel te kampen met de zingeving van het leven. Ze missen een doel van de dag of week en verliezen het gevoel van het erbij horen en meedoen in de samenleving. Ook verliezen ze de bewustwording van wat voor hen betekenisvol is in het leven. Hierdoor houden ze vast aan oude gewoontes en groeit het verlangen naar een (dag)structuur die bij hun nieuwe situatie past. Continu zijn zij bezig met de worsteling van het aanpassen van het verwachtingspatroon naar henzelf, maar ook naar anderen toe. Dit heeft als gevolg dat mensen die 100% arbeidsongeschikt zijn de neiging hebben om zich terug te trekken uit sociale relaties en dat kan zelfs leiden tot isolement.

Mijn afstudeeronderzoek toont aan dat er kansen liggen in de fase nadat iemand 100% arbeidsongeschikt is verklaard. Na diverse brainstormsessies met stakeholders social design studio Snijboon en Positieve Gezondheid over de ideevorming valt de keuze voor de definitieve ontwerpoplossing op De Juiste Plek. De Juiste Plek is een virtuele buurt die gratis vanuit huis te volgen zal zijn voor mensen die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard: mijn eindgebruikers. In de virtuele buurt worden er tools aangeboden zodat de eindgebruiker (beter) om leert gaan met de situatie van het 100% arbeidsongeschikt zijn en daardoor weer dingen gaat ondernemen. Deze tools zijn gekoppeld aan onderwerpen die met de situatie van de eindgebruiker te maken hebben. Die onderwerpen zijn weer te vinden op verschillende plekken in de virtuele buurt. De plekken kunnen willekeurig doorlopen worden, zodat de eindgebruiker een onderwerp kan kiezen dat op dat moment het best bij deze persoon aansluit. De eindgebruiker kan dus voor zichzelf bepalen waar de behoefte ligt en hoeveel tijd deze daaraan wil besteden.
Hierboven is de virtuele buurt met de verschillende locaties uit De Juiste Plek te zien.
Hierboven zijn een aantal uitspraken te lezen die de kern van mijn eindwerk beet pakken. Deze citaten zijn afkomstig uit gesprekken die ik met de eindgebruikers heb mogen voeren. De fases zijn gekoppeld aan het verloop van het proces van het 100% arbeidsongeschikt raken. Samen met de eindgebruikers heb ik hun persoonlijk verloop mogen herbeleven.

Artist statement

''Als je het beter hebt dan anderen, dan bouw je een langere tafel, geen hoger hek''.

De bovenstaande uitspraak is de basis van mijn werk. Mijn werk maak ik samen met de belanghebbenden in plaats van voor hen. In het proces van het aanpakken van sociale vraagstukken wil ik belanghebbenden en betrokkenen samen brengen. Ik wil de vinger op de gevoelige plek kunnen leggen en soms door kunnen duwen totdat ik weet waar de kern van het probleem ligt. Daarmee hoop ik processen op gang te kunnen brengen en nieuwe perspectieven te kunnen bieden die inspelen op de verlangens en behoeftes van de belanghebbenden.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik mij nog steeds bezig te houden met sociale vraagstukken. En dan voornamelijk vraagstukken die gaan over een groep mensen die zich niet gehoord of gezien voelen in de maatschappij. Ik vind dat wij daar als maatschappij steken laten vallen. Ik streef ernaar om die groep mensen in te laten zien wat ze waard zijn. Dit hoop ik te doen door de inzet van kunst en cultuur, want daarbinnen zie ik talloze mogelijkheden voor expressie en het doorbreken van de sociale vraagstukken.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik geleerd heb tijdens de studie Kunst en Economie is het feit dat je altijd je hart moet volgen en moet blijven doen wat jou als persoon het gelukkigst maakt. Vanuit die intrinsieke motivatie ontstaan de mooiste en waardevolste werken.